👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete om en teknisk uppfinning eller ett tekniskt system

Skapad 2020-10-08 10:25 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Teknik
Radion har ingen framtid! Flygande maskiner som är tyngre än luft är omöjliga! Röntgen kommer att visa sig vara en bluff. Detta är bara några av de förutsägelserna som du nu kan skratta åt när du sitter med facit i hand. Men vad var egentligen drivkrafterna för dessa uppfinnarna? Hur har dessa "omöjliga" uppfinningarna påverkat ditt liv?

Innehåll

Uppdrag

Tanken är att ni individuellt ska göra ett arbete om en teknisk uppfinning eller tekniskt system som har haft stor betydelse för mänskligheten. Du väljer själv vad du vill skriva om, inspiration fick ni i massor vid förra lektionstillfället. Vi kommer påbörja arbetet v 41 och jag vill att ni lämnar in det senast fredag v 45 Följande punkter ska finnas med samt källförteckning.

 1. Gör en skriftlig presentation av uppfinningen/systemet.
 2. Varför har du valt att skriva om detta?Hur fungerar uppfinningen/systemet?
 3. Vad gjorde att den uppfanns just då? (olika drivkrafter)
 4. Hur och varför har den förändrats? (Gör ev en tidslinje)
 5. Skriv ett par rader om uppfinnaren.
 6. Hur har uppfinningen/systemet påverkat individen?
 7. Hur har uppfinningen/systemet påverkat samhället?
 8. Hur har uppfinningen/systemet påverkat miljön?
 9. Egna frågeställningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Arbete om en teknisk uppfinning eller ett tekniskt system

Tekniska lösningar & konsekvenser

E
C
A
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system förändras med tiden och visar på drivkrafter för den tekniska utvecklingen
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system förändras med tiden och visar på drivkrafter för den tekniska utvecklingen
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system förändras med tiden och visar på drivkrafter för den tekniska utvecklingen
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö