👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution och hur livet har utvecklats

Skapad 2020-10-08 10:33 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola F
Under 6 veckor ska ni lära er om livets utveckling och de stora stegen utvecklingen har tagit från och med att livet uppstod för 3,5 miljarder år sedan. Ni ska lära er olika begrepp såsom fossil, evolution, fotosyntes och urdjur.

Innehåll

 

Du kommer att lära dig om livets utveckling genom att aktivt lyssna på genomgångar, göra de uppgifter ni blir tillsagda att göra och se på förklarande filmer. För att klara detta arbetsområde krävs det att du arbetar aktivt när du får tillfälle, att du lyssnar aktivt vid genomgångar och att du antecknar så mycket som möjligt när tillfälle ges.

Vidare kommer du att skriva en faktatext om Darwin och Linné där du beskriver deras naturvetenskapliga upptäckter. Till din text ska du använda; anteckningar, NO-boken och Internet.

Inför provet kommer du att få information om vilka kunskaper som ska testas och vad du ska studera på.

 

Matriser

Livets utveckling - Biologi kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
  • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
E
C
A
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.