👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 8

Skapad 2020-10-08 10:53 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I samhällskunskap kommer vi prata om yrke, arbetsmarknad, ekonomi och välfärd.

Innehåll

Målet med undervisningen

 

 •  kunna reflektera hur individer och samhällen formas, förändras och samverka
 • kunna analysera och kritiskt granska olika samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • kunna analysera samhällsstrukturer med hjälp av begrepp och modeller
 • kunna uttrycka och värdera olika ståndpunkter
 • kunna söka information om samhället från olika källor och värdera deras relevans och trovärdighet
 • kunna reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

 

Så här ska vi arbeta

 

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Begreppsförståelse
 • Eget arbete
 • Informationssökning
 • Film/Dokumentärer

 

Det här ska bedömas

 • Läxförhör om arbetsmarknad
 • Deltagande i diskussioner
 • Prov och inlämningsuppgift om ekonomi samt välfärd
 •  

Matriser

Sh
Samhällsekonomi årskurs 8

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

------->
------->
------->
------->
Reflektera och analysera
 • Sh
 • Sh
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh
Eleven visar ovanstående genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar ovanståendegenom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar ovanstående genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp och modeller
 • Sh
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Analysera och jämföra
 • Sh
 • Sh
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka och beskriva
 • Sh
 • Sh
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
 • Sh
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.