👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi och landskap

Skapad 2020-10-08 11:10 i Villaskolan Kristianstad
Sveriges geografi
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Geografi
Vi kommer att arbeta med Sveriges geografi och landskap. Vi ska ära oss om Sveriges uppdelning i landskap och hur Sveriges natur ser ut på olika platser i landet genom att beskriva olika naturtyper. Vi kommer att lära oss att använda karta och känna igen några vanliga karttecken.

Innehåll

 Länkar till Quizlet:
I staden https://quizlet.com/_88gahq?x=1jqt&i=2krb4j
Kusten och havet https://quizlet.com/_7xjd6l?x=1jqt&i=2krb4j
Vid sjön https://quizlet.com/_82xq3w?x=1jqt&i=2krb4j

 

Arbetssätt:


 

 

Lärandemål:

 • Du ska känna till hur Sveriges natur skiljer sig åt på olika platser i landet.
 • Du ska känna till Sveriges landskap med namn och läge samt kunna namnge några stora städer, berg, hav och sjöar.
 • Du ska känna till Sveriges grannländer med namn och läge.
 • Du kan på ett enkelt sätt använda dig av viktiga begrepp för att beskriva Sveriges geografi.
 • Du kan på ett enkelt sätt beskriva några skillnader mellan landsbygd och storstad.

 

Bedömning, så här visar vad du vad du kan:

 • genom att du lyssnar och deltar i samtal under lektionerna.
 • Du visar vad du kan på de olika skriftliga delproven.

 

 Viktiga begrepp:

Olika kartor, Väderstreck (norr, söder, väster och öster, naturtyper, skogstyper, sjö, hav, land, kust, landskap, kommun, län, väder, klimat,naturresurs,älv och å, landsbygd, tätort, storstad.

 
Matriser för varje område:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6