Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pet monster åk 6 HT20

Skapad 2020-10-08 10:58 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde som handlar om djur. Du arbetar med olika texter som handlar om djur. Dessutom skriver, ritar och berättar du om ett monster som du har som husdjur. Du presenterar ditt monster muntligt.
Grundskola 6 Engelska
Imagine you have a monster as a pet! You are going to describe your monster in three different ways: by drawing the monster, by writing about it and by presenting it orally.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

Uttrycka dig på engelska i tal och skrift.

Vad

Vi ser en film som inspiration till ett monster.

Du ritar en bild på ditt monster som du använder i din muntliga presentation.

Du skriver en text som handlar om ditt monster. 

Du får respons och bearbetar din text.

Du förbereder och genomför en muntlig presentation. 

Hur

Du arbetar individuellt.

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att uttrycka dig muntligt

Din förmåga att uttrycka dig skriftligt

Din förmåga att använda strategier när du talar och skriver.

Din förmåga att bearbeta och förbättra din engelska i tal och skrift.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    En
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
    En

Matriser

En
Engelska TALA

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Disposition
Du framför ditt innehåll med en fungerande röd tråd.
Du har planerat din presentation som har inledning och avslut.
Du har planerat din presentation som är genomtänkt och har en tydlig inledning och ett tydligt avslut.
Flyt i språket
Du för fram ditt budskap på ett begripligt sätt. De språkfel som görs påverkar inte förståelsen.
Du uttrycker dig tydligt och säkert. Du visar att du behärskar basgrammatiken väl.
Du uttrycker dig säkert och välformulerat. Du visar att du behärskar grammatiken i alla olika former och meningsbyggnad.
Ordförråd
Du använder ett grundläggande ordförråd.
Du använder ett varierat ordförråd.
Du använder ett varierat och avancerat ordförråd.
Uttal och intonation
Du uttalar de engelska orden på ett begripligt sätt.
Du uttalar de engelska orden på ett mestadels korrekt sätt och har ett bra flyt.
Du uttalar de engelska orden korrekt med ett naturligt flyt och intonation.

En
Engelska SKRIVA

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skriva
Röd tråd Tydlighet
Du uttrycker dig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren.
Du uttrycker dig tydligt och säkert. Du utvecklar ditt budskap genom att beskriva och förklara. Det finns en röd tråd.
Du uttrycker dig säkert och välformulerat. Din text är sammanhängande och är väl genomtänkt från början till slut med inledning, innehållsdel och tydligt avslut.
Språk och ordförråd
Du använder ett enkelt språk.
Du använder ett varierat språk med god språkriktighet.
Du använder ett varierat och avancerat språk med säkerhet.

En
Engelska BEARBETA OCH ANPASSA

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Bearbeta och anpassa
Till exempel omformulera, beskriva, förklara, använda engelskans struktur och uppbyggnad
Du försöker anpassa språket efter mottagare/syfte. Du behöver mycket stöd för att bearbeta språket.
Du anpassar språket efter mottagare/ syfte. Du bearbetar språket självständigt efter givna instruktioner.
Du anpassar språket på ett effektivt sätt efter mottagare/ syfte. Du bearbetar språket självständigt och utifrån given respons.
Språkliga strategier
Självmonitorering (=du kontrollerar själv/ självständigt din förståelse och produktion)
Du behöver mycket stöd när du jobbar och har få strategier.
Du behöver oftast inte hjälp eller stöd när du jobbar. Du känner till olika strategier och försöker använda dem.
Du jobbar i princip helt självständigt. Du känner till flera olika strategier och gör medvetna val på ett effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: