Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

Skapad 2020-10-08 11:22 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Teknik
Du ska bygga en modell av en solugn, göra undersökningar och få kunskaper om solens potential som energikälla.

Innehåll

Bedömning:

Du blir bedömd på hur du:

tillämpar konstruktioner

följer arbetsprocessen

följer instruktioner

dokumenterar

resonerar kring konsekvenser kring för och nackdelar

 

 

Tidsplan:
v.34-51

 

Språkmål:
Kunna förstå och använda begrepp kopplade till energikällor i samhället.

Digitala aktiviteter
Använda datorn för att göra skisser inför ett konstruktionsarbete.

SSA mål:
Vi pratar om VVS-arbete.

Begreppslista:

energikälla

solen

konstruktion

resurser

yrke

fossila bränslen

biomassa

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Teknik- teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Konstruera, utveckla
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du kan bygga en solugn genom att med stöd följa instruktionen och pröva olika idéer.
Du kan bygga en solugn genom att genom att följa instruktionen och pröva och ompröva olika idéer.
Du kan bygga en solugn genom att följa instruktionen och pröva och ompröva olika idéer. Du hittar ett system för att använda olika idéer.
Arbetsprocess
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du bidrar till att välja handlingsalternativ som gör att arbetet går framåt
Du ger förslag och diskuterar olika förslag som gör att arbetet går framåt.
Du ger förslag, värderar och diskuterar olika förslag som gör att arbetet går framåt.
Dokumentera
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. (intentionen = bygga en hållfast och funktionsduglig solugn)
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. (intentionen = bygga en hållfast och funktionsduglig solugn)
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. (intentionen = bygga en hållfast och funktionsduglig solugn)
Resonemang
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du kan berätta hur din solugn fungerade.
Du kan berätta hur din solugn fungerade, vad som inte fungerade och varför det var så.
Du kan berätta hur din solugn fungerade, vad som inte fungerade och varför det var så. Du kan jämföra med andra solugnar och se likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: