👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koda ett mattetest HT 20

Skapad 2020-10-08 12:21 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Teknik Matematik
Du ska använda programmeringskunskaper för att skapa ett enkelt multiplikationstest.

Innehåll

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med datorns delar och programmering. 

 

Hur ska vi arbeta?

 • Koda ett mattetest i Scratch.
 • Arbeta i Utkik/lyssna via ILT om datorer och programmering
 • Se film 
 • Vara aktiv vid genomgångar
 • Analog programmeringsuppgift 
 • Testa varandras mattetest
 • Skriftlig bedömningsuppgift 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6