👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Champ 4 Engelska

Skapad 2020-10-08 12:18 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 4 Engelska
I engelskan kommer vi att använda oss av Champ 4 samt andra texter och medier. Engelska är nyckeln till den stora världen och under arbetets gång kommer du att få en större kunskap i ämnet. På lektionerna kommer du få möta olika typer av texter, grammatik, ord och fraser med hjälp av våra vänner Becky och Henry Champ.

Innehåll

Syfte och mål

I Champ 4 får eleverna utveckla förmågan att:

- lyssna på olika typer av texter och media samt förstå dess innehåll.

- läsa olika typer av texter samt tolka och resonera kring innehållet.

- använda olika strategier för att göra sig förstådd i olika sammanhang.

- använda och anpassar språket efter situation och mottagare.

- analysera och reflektera kring olika situationer och sammanhang där engelska används runtom i världen.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

• lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, warm up, etc.).

• lyssna till olika slags texter och reflektera kring innehållet.

• lyssna till olika slags hörövningar och reflektera kring innehållet.

använda olika strategier för att ta till sig texters och hörövningars innehåll.  

 

• läsa olika slags texter och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika läsförståelseuppgifter.

• läsa instruktioner.

 

• skriva olika slags texter på engelska.

• träna stavning och att skriva meningar på engelska.

• anpassa engelskan efter sammanhang och situation.

• träna grammatik.

 

• samtala om de olika texterna i klassrummet samt svara på frågor muntligt.

• träna intonation, betoning och uttal.

• delta i muntliga övningar, presentera sig själv och andra, spela upp dialoger och framföra egna åsikter.

 

Vad bedöms?

 

Elevens förmåga att:

- ta till sig innehållet vid hörövningar, diskussioner etc.

- reflektera kring texters och andra mediers innehåll och budskap.

- läsa olika typer av texter på engelska (läsförståelse).

- skriva olika texter på engelska och anpassa språket efter situation.

- samtala och diskutera på engelska, genomföra muntliga presentationer

Uppgifter

  • Läs och hör förståelse

Matriser

En
ENGELSKA ÅK 4

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Lyssna och diskutera
Du visar att du kan förstå enkel talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att försöka svara på enkla frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Du visar att du har goda kunskaper i att förstå talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att svara på frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Du visar att du har mycket goda kunskaper i att förstå talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att svara på frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Läsförståelsestrategier
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av någon strategi för att lättare ta till dig innehållet.
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av olika strategier för att lättare ta till dig innehållet.
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av olika strategier för att lättare ta till dig innehållet.
Läsa och reflektera
Du kan till viss del läsa och förstå enkla texter samt göra enkla kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett enkelt och begripligt uttal samt en viss språklig säkerhet.
Du kan läsa och förstå olika texter samt göra relativt utvecklade kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett relativt tydligt och begripligt uttal samt en god språklig säkerhet.
Du kan läsa och förstå olika texter samt göra utvecklade kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett tydligt och begripligt uttal samt en mycket god språklig säkerhet.
Skriva
Du kan formulera dig på ett enkelt och begripligt sätt med fraser och meningar på engelska. Du behöver träna mer på din språkliga säkerhet när du skriver på engelska.
Du kan formulera dig på ett relativt tydligt sätt med fraser och meningar på engelska. Du visar att du har en relativt god språklig säkerhet.
Du kan formulera dig på ett tydligt och säkert sätt med varierade fraser och meningar på engelska. Du visar på en mycket god språklig säkerhet.
Prata och diskutera
Du kan formulera dig på ett enkelt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du behöver träna mer på din språkliga säkerhet när du pratar engelska.
Du kan formulera dig på ett relativt tydligt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du visar att du har en relativt god språklig säkerhet.
Du kan formulera dig på ett tydligt och säkert sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du visar på en mycket god språklig säkerhet.
Mutliga presentationer
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du använder även någon strategi för att förbättra din presentation.
Du kan formulera dig relativt tydligt och begripligt med fraser och meningar. Du använder även strategier för att förbättra din presentation.
Du kan formulera dig tydligt och begripligt med fraser och meningar. Du använder även strategier för att förbättra din presentation.