👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering2 Sagan

Skapad 2020-10-08 12:32 i 181201 Förskolan Kolonnetten Stockholm Farsta
Förskola
Vårt projekt kommer fokusera på naturen i vår närmiljö. Vi kommer titta på djur och växter i naturen och vi vill att barnen ska förstå sin delaktighet i naturens kretslopp.

Innehåll

 

Projektfråga:

Vad finns för växter och djur i vår närmiljö som intresserar barnen?


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:


2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE 

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling 

• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur

 

Projektbeskrivning:

VAD:

 Vi ska utforska vårt närområde och observera dess djur, växter och natur 

VARFÖR:

För att barnen ska få en förståelse för sin närmiljö och vad som finns nära dem i naturen 

Vara rädd om naturen 

Barnen ska förstå sin delaktighet i naturens kretslopp 

HUR:

Vi kommer gå till skogen i helgrupp och i mindre grupper beroende på syftet med projektet. Vi kommer att använda oss av material som vi plockat med från skogen i vår verksamhet.

Stödmaterial
VAD: (Innehåll)

Barnen ska få möjlighet att lära känna sin närmiljö/natur och vad som lever och bor i den. Barnen ska lära sig att se skillnader och olikheter i naturen och att det finns olika sorters djur och växter.

Barnen ska också få lära sig hållbar utveckling och hur man tar hand om sin miljö och hur man sköter om naturen.

 
VARFÖR? (Syfte)
Syftet är att inspirera barn till att utforska naturen och ge dem förutsättningar att skaffa sig kunskap kring namn på olika växter och djur. Vår tanke är också att de ska förstå sin egen påverkan på naturen och miljön vilket kan bidra till att de förstår sin egen delaktighet i naturens kretslopp.
 
Vi vill också bidra till att barnen vill vistas mer ute i skogen vilket förhoppningsvis kommer ge dem ett djupare intresse för naturen.

Anledningen till att vi valt denna frågeställning är att barnen varit nyfikna på olika löv, växter och djur när vi varit i skogen.
 
 
HUR? (Metod)
 
Projektet kommer utgå från ämnesområdena i läroplanen, såsom matematik, skapande, naturvetenskap, språk och digitalisering.
 
Vi kommer gå till skogen i omgångar både i helgrupp och i små grupper. Barnen kommer att få små uppdrag att göra under skogsbesöket kopplade det det vi för tillfället arbetar med kring djur och natur och ämnesområden.

Vår tanke är att vi kommer ta med verksamheten till skogen och skogen till vår verksamhet på avdelningen. Vi kommer ha samlingar i skogen och samtala kring det som finns i naturen, vi kommer ta med olika material eller växter att måla eller skapa kring på avdelningen och vår tanke är att vi ska gå till biblioteket och låna böcker om djur och växter.