👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spegel spegel på väggen där...

Skapad 2020-10-08 12:38 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vem har inte fått en saga berättad eller uppläst som barn? Dessa fantastiska berättelser som fångar oss som barn, låter oss kliva in i en annan värld, med skräckblandad förtjusning, men där det ändå alltid slutar lyckligt! Nu ska vi tillbaka dit!

Innehåll

Målet med undervisningen

Genom att arbeta med sagotemat kommer eleven att utveckla sin förmåga att:

  • Läsa och analysera texter för olika syften - läsa sagor
  • Formulera dig och kommunicera i tal - berätta en saga muntligt för klassen
  • Formulera dig och kommunicera i skrift - skriva en egen saga 

 

Så här ska vi arbeta

Eleven ska lära känna sagogenren och lära sig skriva en kort saga och muntligt kunna berätta en saga. Tillsammans kommer vi börja med att läsa en saga och hitta sagans ingredienser, uppbyggnad och stil, som senare ligga till grund för den egna sagan. 

Eleven ska träna på att ge respons till sina klasskamrater

Eleven kommer får läsa om konsten att berätta och använda tekniker för att berätta med inlevelse, för att sedan med kunna återberätta en saga muntligt inför klassen, endast med hjälp av stödord.

 

 Det här ska bedömas

Vi kommer att bedöma hur eleven berättar sin saga, skriver en egen saga utifrån sagans uppbyggnad samt ger respons på en kompis saga.

 

 

Uppgifter

  • Saga

  • Saga!

  • Berätta en saga muntligt

  • Skriva en saga

Matriser

Sv
Spegel spegel på väggen där...

Egen saga

E
C
A
Koppling till uppgiften
Texten är berättande med drag av saga. Texten försöker fånga sagans typiska drag.
Texten har tydliga drag av saga och och berättande text. Texten fångar relativt väl sagans typiska drag genom utvecklade berättargrepp.
Texten är en tydlig saga med goda berättande drag. Texten fångar väl sagans typiska drag genom välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är lämpligt och passande för genren. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Ordvalet visar på en viss stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Respons
Eleven kan ge enkla omdömen om sagans innehåll och uppbyggnad på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sagans innehåll och uppbyggnad på ett fungerande sätt. Eleven förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om sagans innehåll och uppbyggnad på ett välfungerande sätt. Eleven förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt för ökad tydlighet och kvalitet.

Berätta en saga

E
C
A
Kommunikation
Eleven visar viss anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt med inlevelse och engagemang.
Eleven visar god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt med inlevelse, engagemang och betoning på viktiga ord, samt med god kontakt med publiken.
Struktur
Det muntliga berättandet är i huvudsak sammanhängande och begripligt
Det muntliga berättandet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, t ex genom inledning och avslutning.
Det muntliga berättandet är väl sammanhängande och välstrukturerat, t ex genom en effektiv inledning och avslutning.
Specifikt för slutuppgiften
Efter att sagan berättas redovisar eleven för vilka typiska drag som finns i just denna saga på ett enkelt sätt.
Efter att sagan berättats redovisar eleven för vilka typiska drag som finns i just denna saga på ett utvecklat sätt.
Efter att sagan berättats redovisar eleven för vilka typiska drag som finns i just denna saga på ett välutvecklat sätt.