Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2020-10-08 13:05 i Förskolan Asken Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor
Förskola
Mål omsorg, utveckling och lärande

Innehåll

Fröet mål ht-20

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Var är vi? Vi pedagoger på Fröet arbetar med yngre barn och valde detta mål eftersom vi anser att det är viktigt för hela barnens fortsatta utveckling. Enligt Läroplan för förskolan ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla” (Lpfö18, s 10).

Under höstterminen kommer vi få nya barn och vi anser att det viktigaste är att både nya och de barnen som kommer tillbaka efter semester ska få en trygg omsorg. En miljö där de kan känna sig trygga och växa som människor i sin egen takt.

 

Vart ska vi? Vi vill att barnen ska känna sig trygga med oss pedagoger, vår lär/lekmiljö och barngruppen. Ge dem möjlighet att stärka deras självkänsla och få dem att förstå att de är bra och fina som de är. I Lpfö 18 (2018 s. 10) beskrivs att ”utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet… Förskolan ska ge möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som lärande och skapande individer”. 

 

Hur gör vi? Vi använder oss av Maria Montessoris metod samt följer Läroplan för förskolan 2018. Vi möblerar lek/lärmiljön utifrån barnens behov och intressen. Den ska vara inbjudande och inspirerande för barnen som beskrivs i Lpfö 18 att ”utbildningen ska ta till vara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för.” Vi kommer t.ex. erbjuda dem att ta den mat de vill ha själva och att själva hälla upp sitt vatten från kannan. Likaså får barnen själva duka av när de känner sig mätta. Detta kopplar vi till Maria Montessori som benämnde ”hjälp till självhjälp” som är en viktig del att stärka barnets självkänsla.

 

Vi vill lägga grunden för barnen hur man bemöter andra med respekt och hänsyn genom att vi själva visar respekt för barnen och vuxna. T.ex. frågar vi om jag får torka din näsa? Får jag byta din blöja? Vill du byta din blöja själv? Osv. Här kopplar vi till riktlinjer i Lpfö 18 som beskriver att ”arbetslaget ska ansvara för att barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.” Vidare står att ”förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.”

 

Hur blev det? Vi upplever att barngruppen blivit trygga med oss pedagoger och vår miljö. Vi har möblerat om i miljön och gjort den mer inbjudande och anpassad till den barngrupp vi har nu. Vi plockar fram material allt efter barnens intresse och placerar dem så att det ska inbjuda till arbete.

Nu när barnen känns trygga så uppmuntrar vi dem till att jobba med att bli självständiga. Vi ber dem duka av efter maten med stöd av oss pedagoger. De skrapar av tallrikarna och placerar dem sedan tillsammans med glas och bestick på respektive plats. Rutinen att alltid gå och tvätta sig direkt efter avdukningen har blivit en vana.

Vi uppmuntrar även barnen till att ta av och på sig själva. Vi underlättar för dem genom att bara ta med några barn i taget ut i hallen. Vi märker att det är lättare för barnen att ta på sig ytterskor nu när joggingskorna har bytts ut till vinterstövlar. Det gör det lättare att bli självständig.

När vi frågar ” Får jag titta i din blöja?” brukar barnen komma fram och vända sig om för att vi ska kunna se om det är dags att byta den. Vi låter barnen träna på att ta av sig och byta kissblöjan själva. Vi uppmuntrar till att testa pottan eller vår toalett och flera barn har blivit bekvämare med att försöka.

Flera av barnen har inte kommit så långt i sin språkutveckling ännu. Vi vill hjälpa dem till att bli förstådda och har därför introducerat stödtecken på saker i deras omgivning så som frukter, djur och mat. Barnen tycker det är roligt att härma de olika tecknen. När man inte blir förstådd är det lättare att ta till negativa beteenden som hårda nypor och bitande. Det vill vi undvika.

 

De äldsta barnen som varit här lite längre har fått gå med på upptäcktsfärd i närmiljön utanför förskolan som t.ex. skogen eller gå med skräp till återvinningen.

 

Hur går vi vidare? Vi vill fortsätta med självständighetsträningen för att barnen ska känna sig nöjda med att klara sig själva. Vi kommer fortsätta med att uppmuntra med potta och toalett så att det blir lättare att sluta med blöja.

När det gäller språkutvecklingen så ska vi fortsätta med stödtecken och införa munmotoriksövningar på ett lustfyllt sätt.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: