Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad tillhör i naturen : Sopsamlarmonster (Tavlor)

Skapad 2020-10-08 13:29 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Hållbar utveckling - sopsamlarmonstret

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Under våra utedagar kommer vi rikta barnens fokus på skräp/sopor samt det som tillhör i naturen. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade mål

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Lärandeobjektet är att lära sig vad som inte tillhör och tillhör i naturens kretslopp. 

Samling utedagar:

1.Vi kommer att samlas på en plats ute. Sopsamlamonsterna kommer att dyka upp och be barnen att samla
ihop det som inte tillhör i naturen.
Det som vi kommer att finna är bl.a. papper - pappis, metall - metallika och plast- plastis. Fokusen är var
”Vad är skräp i skogen och vad hör hemma i skogen?” Vi riktade barnens uppmärksamhet mot
att urskilja skräpet på marken från pinnar och löv.


2.Vi kommer att sammlas på en plats ute. Där kommer vi prata vad som tillhör i naturen. Då kommer
vi bl.a. finna löv, pinnar mm.


Samling inne:

1.Prata kring det vi har hittat, sortera och vem äter vad (sopsamlarmonsterna av soperna/skräpet. Fokus var att
urskilja vad som är plast, metall eller papper och vad som tillhör rätt sopsamlarmonster. Sedan kommer
vi att göra en "tavla av".


2. Prata kring det vi har hittat, tillhör allt i natuen?. Sedan kommer vi att göra en "tavla av".

_______________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Material: Det som finns ute mm 

Synliggöras med en dokumentationsvägg kopplat till hållbar utveckling.

Miljö: Ute och inne

________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: