Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria Antikens Grekland - Gipsmasker

Skapad 2020-10-08 13:19 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Bild
I det här arbetsområdet kommer vi att prata om konsten i Antikens Grekland. Bland annat om skådespelarmasker i den antika teatern. Därefter kommer vi att skapa egna masker i gips med utgångspunkt i olika känslor.

Innehåll

Tema konsthistoria - Anikens Grekland 
​Du ska skapa en gipsmask. Vi utgår från -och pratar om - skådespelarmasker som användes i den antika grekiska teater. Din gipsmask måste inte baseras på de grekiska men masken ska uttrycka en känsla som du väljer. Du får hämta inspiration från verkligheten eller fantasifigurer. Du ska välja teknik utifrån vad du väljer att gestalta. 
 
Mål & syfte 
Du ska med den här uppgiften lära dig hur man arbetar tredimensionellt med materialet gips. Du ska träna dig i att gestalta en känsla genom att undersöka olika uttrycksätt med formbara material. Du får använda dig av en förlaga som inspiration.

Förmågor som vi arbetar med är

 1. Förmågan att undersöka och skapa i formbara material
 2. Förmågan att kommunicera, att skapa ett uttryck
 3. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 4. Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.


Uppgiften

 1. Leta upp bilder som du vill ha som inspiration.
 2. Skissa ner olika idéer.
 3. Gör en detaljerad skiss där du beskriver vilka material och hur du vill forma din mask, välj teknik.
 4. Innan du börjar med din mask kan du testa att skapa en gipshand för att lära känna materialet. 
 5. Jobba två och två för att skapa era masker.
 6. Medan masken torkar skapar du lösa och utstickande delar.
 7. Avslutningsvis sätter du fast de lösa delarna och målar din mask. Du väljer själv teknink. 


Utvärdering och reflektion
Du kommer att få en utvärdering i slutet av momentet. I den kommer du få reflektera kring hela arbetsprocessen. Från idé till skiss till färdig mask. Du ska reflektera kring följande frågor. 

 1. Hur har du arbetat idag? Vad har du gjort?
 2. Har du stött på några problem, hur har du löst dem?
 3. Vad ska du fortsätta med nästa lektion?
 4. Har du lärt dig något idag?


Bildanalys/frågor du ska utgå från i utvärderingen.

 1. Vad har jag fått min idé ifrån?
 2. Vad har inspirerat mig?
 3. Hur har jag arbetat?
 4. Vad har varit svårt?
 5. Vad är jag nöjd med?
 6. Vad vill jag uttrycka/kommunicera?
 7. Vad har du får råd till någon annan som ska göra en likadan gipsmask?  


 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: