Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension av bok

Skapad 2020-10-08 13:37 i Fuxernaskolan F-6 Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ni ska följa frågorna och göra en recension av boken "Min vän Skuggan".

Innehåll

Tänk på allt som vi har diskuterat under boksamtalen. Skriv en recension i ett Word-dokument och lämna sedan in här på Unikum innan lektionen är slut. 
 
1. Presentera bokens titel och författarens namn. Beskriv även hur framsidan ser ut. 
 
 
2. Redogör för bokens handling. Koncentrera dig på det viktigaste!
 
3. Välj ut en av de viktigaste huvudpersonerna i boken och berätta om denne. Hur utvecklas denne under berättelsens gång? Vad tycker du?
 
4. Berätta vilken tid (typ 90-tal, 2000-tal etc)  boken utspelar sig i och i vilken miljö?
 
5. Berätta vad författaren vill förmedla med sin berättelse? Ge din egen uppfattning! Vad tror du? Ge något exempel från boken där budskapet är tydligt för dig!
 
6. Avsluta med att ge ditt personliga omdöme! Frågor du då kan svara på (om du vill) är: Lyckas författaren med det hen vill? Har boken något att ge oss i dag? Är boken läsvärd? Kan du rekommendera den för andra läsare? Vad är bra och dåligt och varför? Glöm inte att motivera varför du tycker så som du gör!
 
Lycka till! 

Uppgifter

 • Recension av "Min vän Skuggan"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris svenska recension åk 4-6

E
C
A
Läsa och förstå
Du kan läsa barn- och ungdomslitteratur med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa barn- och ungdomslitteratur med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texter. Du kan kommentera viktiga delar med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texter. Du kan kommentera viktiga delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texter. Du kan kommentera viktiga delar med god koppling till sammanhanget.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del genomtänkta resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl genomtänkta resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl genomtänkta resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva upplevelsen av vad du läst.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du läst.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du läst.
Skriva
Du kan skriva recensioner med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva recensioner med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva recensioner med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Du ska kunna lägga till exv bild eller musik till text så att de passar ihop på ett i huvudsak fungerande sätt, för att förstärka texters budskap.
Du ska kunna lägga till exv bild eller musik till text så att de passar ihop på ett ändamålsenligt sätt, för att förstärka texters budskap.
Du ska kunna lägga till exv bild eller musik till text så att de passar ihop på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, för att förstärka texters budskap.
Du ska kunna ge enkla omdömen om texters innehåll och språk.
Du ska kunna ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Du ska kunna ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Tala
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redovisningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och med viss anpassning till uppgiften.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redovisningar med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med relativt god anpassning till uppgiften.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redovisningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med god anpassning till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: