Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 4

Skapad 2020-10-08 13:36 i Sandåkraskolan Stockholm Grundskolor
Sverige åk 4
Grundskola 4 Geografi
I arbetet om Sverige kommer du att få lära dig hur olika delar av landet ser ut, vart det bor flest människor, namn på geografiska platser, vilka naturtillgångar vi har, hur vi använder dessa samt mycket mer.

Innehåll

Mål

När du har arbetet färdigt med Sverige så ska du känna till:
 • hur Sverige är indelat
 • hur olika delar av Sverige ser ut  
 • kunna namn och läge på Sveriges landskap samt större orter, berg, hav och vatten 
 • hur du tyder kartans tecken och färger
 • hur du hittar på en karta
 • vilka Sveriges viktigaste naturtillgångar är 
 • hur vi använder våra naturtillgångar
 • var i landet det bor flest människor och varför
 • skillnaden på natur- och kulturlandskap

 

Förmågor du kommer få öva på:

Du kommer få öva på din förmåga att analysera, samtala och diskutera.

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi titta på serien Geografens testamente - Sverige. Vi kommer läsa olika texter, arbeta med kartor och söka information på nätet. Vi kommer diskutera olika begrepp och dess betydelse. Vi kommer träna namngeografi på olika sätt. Du kommer få redovisa om ett landskap, i par eller enskilt. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att
- förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap
- visa dina kunskaper om Sveriges landskap, namn och läge samt orter, berg, hav och vatten
- beskriva utmärkande drag och utbredning av naturlandskapet i olika delar av landet
- jämföra var och hur människorna lever och arbetar i de olika delarna av vårt land
- använda litteratur och media för att söka kunskap
- kritiskt granska information

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige - matris

Ämne/ämnesområde

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ge- Förstå och använda kartor
Du behöver vuxenstöd för att kunna förstå och använda kartbokens olika kartor.
Du kan självständigt förstå och använda kartbokens vanligaste kartor.
Du visar att du självständigt kan förstå och använda kartbokens olika kartor för olika syften.
Ge- Kunna beskriva Sveriges naturtyper
Du behöver träna mer för att kunna beskriva de viktigaste dragen i Sveriges naturtyper, och var de finns.
Du kan beskriva de viktigaste dragen i Sveriges naturtyper, och var de finns.
Du kan utförligt beskriva Sveriges naturtyper och var de finns.
Ge- Kunna jämföra livsvillkor i olika regioner
Du behöver vuxenstöd för att kunna jämföra livsvillkor i olika regioner och förklara varför människor bor där de bor.
Du kan jämföra livsvillkor i olika regioner och förklara varför människor bor där de bor.
Du kan självständigt med hjälp av olika källor jämföra livsvillkor i olika regioner, dra egna slutsatser och förklara varför människor bor där de bor.
Ge - Kunna använda ämnesspecifika begrepp
Du behöver träna mer på att förstå och använda geografiska begrepp som tex. klimat, naturtyp, högland/lågland, naturresurs, fjäll, slätt, älv, kust, skärgård.
Du förstår och kan ibland använda geografiska begrepp som tex. klimat, naturtyp, högland/lågland, naturresurs, fjäll, slätt, älv, kust, skärgård.
Du visar att du kan förstå och själv använda geografiska begrepp som tex. klimat, naturtyp, högland/lågland, naturresurs, fjäll, slätt, älv, kust, skärgård på rätt sätt.
Ge- Känna till hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Du behöver träna mer för att kunna redogöra för hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Du känner till och kan redogöra för de viktigaste fakta om hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Du visar att du kan mycket om hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
EGET ANSVAR - för lärande i skolan och läxor
Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
 • Lgr11
Du behöver träna på att ta eget ansvar för ditt lärande i skolan och dina läxor.
Du visar att du försöker ta eget ansvar för ditt lärande och dina läxor.
Du tar eget ansvar för ditt lärande och dina läxor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: