Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1A, kap.3 HT20

Skapad 2020-10-08 14:29 i Eskilsbyskolan Härryda
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Här jobbar vi med sambandet mellan addition och subtraktion, hur vi kontrollerar att vi räknat rätt. Vi kommer också att träna på att räkna med tre termer.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig:

 • att känna igen och använda  talen 1-8 i olika situationer
 • att addera och subtrahera och dela upp tal  inom talområde 1-8
 • sambandet mellan addition och subtraktion 
 • hur man kontrollerar en subtraktion med addition 
 • addition och subtraktion med tre termer
 • först och använda likhetstecknet
 • begreppen dela upp, kontrollera, förstå, sista, fattas, mellan, över,överst, sammanlagt , lika med

 Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta med olika material
 • prata matematik så att vi använder matteorden
 • träna på olika sätt (boken, spel, iPad och samtal
 • prata matteord
 • lösa problem enskilt, par och i grupp
 • skriva egna räknehändelser

Jag tittar på att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse
 • känna igen och skriva alla siffror 6-8
 • dela upp tal 
 • använda och förstå hur man kontrollerar subtraktion med addition
 • förstå sambandet mellan addition och subtraktion
 • använda dig och visa förståelse för de begrepp vi har arbetat med
 • tolka en textuppgift
 • utföra beräkningar med hjälp av huvudräkning

 

Så här visar du vad du kan: 

Du får visa vad du kan:

 • när vi spel spel
 • pratar matte
 • när du jobbar själv i boken eller praktiskt
 • genom prov 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Kopia av Favorit matematik 1A, kap.2 HT19

Begrepp

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Förstå begrepp och använder dem
dela upp, kontrollera, första, sista, fattas, mellan, över, överst, under, underst, sammanlagt, är lika med
Förstå olika matematiska uttryck
Visar använder de begrepp vi tränat på för att kommunicera, räkna, räkna med pengar samt tolka och skriva egna räknehändelser

Metoder

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Huvudräkning
Utför beräkningar i huvudet inom talområdet Träna på "lilla plus" Träna på " lilla minus"
Flera termer
Utföra beräkningar med hjälp av pengar med fler termer
Samband
Uttrycker kunskaper som visar att du förstår sambandet mellan subtraktion och addition
Pengar
Utföra beräkningar med pengar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: