Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens vatten, ett arbetsområde i Gerografi för år 7

Skapad 2020-10-08 14:39 i Ramnerödsskolan Uddevalla
Grundskola 7 Geografi
Sett från rymden är vår planet en blå planet, en planet som till stora delar består av vatten. Hur kan det då komma sig att det är brist på vatten på en del platser på Jorden? Vad beror bristen på rent vatten på? Var är dessa brister som störst? Vilka konsekvenser kan detta få? Detta och många fler frågor får du svar på inom detta arbetsområde i geografi.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Genom att arbeta med detta arbetsområde arbetar vi med följande delar ur det centrala innehållet för årskurs 7-9 i geografi:

Hur ska vi arbeta med detta? Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer arbeta med detta arbetsområde under ca 2 veckors tid och kommer arbeta med det genom att:

 • läsa texter av olika slag, t.ex. ett kompendium om Jordens vatten
 • se filmer som förstärker textens budskap
 • samtal och diskussioner
 • studier av kartor
 • övningar kopplade till text vi läst
 • lärarledda lektioner med fokus på samtal och information.

Du kommer alltså jobba på egen hand, i par och i helklass i detta arbetsområde.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Jordens vatten, ett arbetsområde i Gerografi för år 7

På väg mot E
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kartor, källor och metoder
 • Ge  E 9
Du känner dig osäker på vad för fakta du kan få fram av bilder och diagram som föreställer geografisk data.
Du kan beskriva vattnets kretslopp på ett enkelt sätt genom bild eller ord. Du kan berätta någon fakta från bilder som rör temaområdet.
Du kan beskriva vattnets kretslopp på ett tydligt sätt genom bild eller ord. Du kan berätta flera fakta från bilder som rör temaområdet och resonera om den fakta du berättar om.
Du kan beskriva alla delar i vattnets kretslopp på ett tydligt sätt genom bild eller ord. Du förklarar därmed samband mellan de olika delarna i kretsloppet och hur dessa hänger ihop. Du kan berätta flera fakta från bilder som rör temaområdet och resonera om den fakta du berättar om. Du förklarar olika samband du får fram med hjälp av bilderna.
Namngeografi
Du känner dig osäker på var de hav, sjöar och floder du ska placera på karta ligger.
Du kan placera flera av de hav, sjöar och floder du ska placera på en världskarta på rätt plats.
Du kan placera de flesta av de hav, sjöar och floder du ska placera på en världskarta på rätt plats.
Du kan placera de hav, sjöar och floder du ska placera på en världskarta på rätt plats.
Samspel människa, samhälle och natur
 • Ge  E 9
Du känner dig osäker på varför människor bor där de bor i världen.
Du kan ge något korrekt exempel på varför människor har valt att bo nära hav/sjö/flod och motivera ditt svar. Du kan ge något exempel på varför vattenbrist ofta finns i fattiga delar av världen. Du kan ge något exempel på hur tsunami påverkar människor där de bor.
Du kan ge flera korrekta exempel på varför människor har valt att bo nära hav/sjö/flod och motivera dina svar. Du kan ge något exempel på varför vattenbrist ofta finns i fattiga delar av världen. I ditt svar motiverar du din åsikt på ett korrekt sätt. Du kan ge flera exempel på hur tsunami påverkar människor där de bor och motiverar dina svar.
Du kan ge flera korrekta exempel på varför människor har valt att bo nära hav/sjö/flod och motivera dina svar. Du exempel kommer från flera olika delar av världen. Du kan ge flera exempel på varför vattenbrist ofta finns i fattiga delar av världen. I ditt svar motiverar du din åsikt på ett korrekt sätt. Du visar detta med exempel. Du kan ge flera exempel på hur tsunami påverkar människor där de bor och motiverar dina svar. Dina svar innehåller tankar både för den enskilda människan och landet i stort.
Begrepp
 • Ge  E 9
Du känner dig osäker på de flesta begrepp inom detta arbetsområde.
Du känner till och kan svara på frågor som rör merparten av begreppen i detta arbetsområde.
Du känner till och kan svara på frågor som rör begreppen i detta arbetsområde. Du använder själv något begrepp i dina svar på ett korrekt sätt.
Du känner till och kan svara på frågor som rör begreppen i detta arbetsområde. Du använder själv flera begrepp i dina svar på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: