Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fixa texten

Skapad 2020-10-08 14:48 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola F Svenska
Under antal veckor tränar vi på att skriva olika texter bl a berättande, resonerande, instruerande och argumenterande texter. Arbetet avslutas med en gemensam uppsatsskrivning.

Innehåll

     Fixa texten

 

Under antal veckor tränar vi på att skriva olika texter bl a berättande, resonerande, instruerande och argumenterande texter. Arbetet avslutas med en gemensam uppsatsskrivning.

 

Det här ska du utveckla:

-       kunna läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag,

-       känna till vad som kännetecknar de olika texttyperna,

-       kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt kunna tillämpa skriftspråkets normer, 

-       kunna sätta ord på vad du tänker och tycker d v s framföra egna åsikter,

-       kunna argumentera för dina åsikter i både tal och skrift,

 

Det här ska du arbeta med:

       -      gemensamma genomgångar

-        diskussioner 

-        läsning av olika texttyper.      

-        eget skrivande

-        ge kamratrespons

-        bearbetning av text

 

Så här kommer vi att arbeta:

Gemensamt gå igenom olika texttyper

Skriva egna texter tillsammans i helklass, grupp och individuellt.

 

 

 

Bedömning:

Arbetsområdet avslutas med en gemensam skrivning för alla elever i åk 9 och

då bedöms följande:

-       hur väl du har följt instruktioner samt texttypens normer,

-       hur väl du uttrycker dig i skrift (ordförråd, grammatisk korrekthet, ordföljd, meningsbyggnad, stavning etc),

-       hur väl du kan beskriva, förklara och föra fram dina åsikter,

-       hur väl du bearbetar din text

 

 

Uppgifter

  • Uppgifter till Fixa texten 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: