Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 4

Skapad 2020-10-08 15:05 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Slöjd
Här kommer en planering för dina arbetsområden och uppgifter för hela åk 4. En termin arbetar du med hårda material och en termin arbetar du med mjuka material.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Som startuppgift på hösten går vi gemensamt ut i naturen och samlar material och skapar fantastiska odjur. Vårterminen startas upp med ett gemensamt arbete där du kommer att få göra ett självporträtt som visar din hårda och mjuka sida, ett ännu så länge hemligt projekt. I trä och metallslöjden ska du tillverka en hylla av furu.I textilslöjden ska du tillverka en påse, du brodera en namnlapp, mönstrar tyget med textilfärg, virkar band och syr ihop påsen med hjälp av symaskinen. Du kommer också att virka en liten skål.

 

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att få lärarhandledda genomgångar där vi visar och förklarar teknikerna och hur arbetsbeskrivningar ska förstås. Under slöjdandets gång får du individuell handledning och hjälp. Du kommer också att få undervisning i slöjdens arbetsprocesser: planering(idé o övervägande), framställande(tillverkning) av slöjdföremålet och värdering.

 

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig att arbeta utifrån slöjdens arbetsprocess:

Du ska lära dig att planera ett arbete, ta fram idéer, enkla skisser och ritningar, materialkunskap (vilka material som är lämpliga och varför)

Du ska lära dig att framställa föremål genom att använda verktyg och maskiner. Tekniker du ska arbeta med är såga, fila, slipa, borra sammanfoga, urgröpning, symaskinssömnad, broderi och virkning.

Du ska lära dig att beskriva och värdera ditt arbete utifrån material och kvalité.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: