Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikationstabellen 2-6

Skapad 2020-10-08 15:06 i Ljusterö skola Österåker
Grundskola 3 Matematik
Färdighetsträning för att underlätta dina multiplikationsberäkningar i olika situationer. Du ska träna dig i problemlösning och praktisk användning av matematiken. Du skall även träna dig i att se kopplingen till division inom samma talområde.

Innehåll

Centralt innehåll

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar och resonemang.

Arbete med olika aktuella arbetsuppgifter för färdighetsträning.

Diagnostiska prov.

Laborativt material och uppgifter.

Läxor på aktuellt innehåll.

Kunskapskrav

Du förväntas kunna lösa de olika typer uppgifter du jobbat med på egen hand efter dessa fem veckor.

Bedömning

Detta kommer att utvärderas genom skriftliga diagnoser och vid muntliga genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: