Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO tema Rymden åk.2

Skapad 2020-10-08 15:31 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om rymden. Du kommer bland annat att få lära dig mer om människan i rymden, de olika himlakropparna och deras rörelse.

Innehåll

 

Konkreta delmål:

 

 

 

Når en godtagbar kunskapsnivå

 

Du kan beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra med stöd av praktiskt material.

 

Du ska kunna berätta någonting om stjärnbilder.

 

Du ska känna till olika månfaser.

 

Du ska delta i samtal om tyngdkraft och dragningskraft.

 

Du ska kunna göra en enkel undersökning. 

 

 

 

Når mer än en godtagbar kunskapsnivå

 

Du kan förklara hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra utan stöd.

 

 

 

Metod för genomförande:

 

Hur tar vi reda på förförståelse?

 

Vi gör ett VÖL-diagram i början av arbetsområdet som vi sedan återkopplar till i slutet för att utvärdera vad vi lärt oss under arbetets gång. Eleverna kommer att få öva på att uttrycka sina förkunskaper och hypoteser skriftligt, muntligt och/eller bildligt.

 

 

 

Genomförande:

 

Exempel:

 

Gemensamma genomgångar.

 

Arbete enskilt, i par och i grupp.

 

Läsa och skriva enkla faktatexter med viss struktur.

 

Titta på faktafilmer.

 

Använda oss av och lära oss relevanta begrepp.

 

Skapandeaktiviteter.

 

Lärarledd modellering av himlakropparnas rörelse.

 

 

 

Utvärdering:

 

Arbetet utvärderas kontinuerligt under arbetets gång med eleverna.

 

 

 

Metod för dokumentation och bedömning av lärandet:

 

Vi dokumenterar skriftligt och muntligt och samlar dokumentationen i rymdenböcker som eleverna gör i appen book creator.

 

Underlaget för bedömningen är elevernas muntliga och skriftliga dokumentation som finns samlat i deras rymdenböcker samt det eleverna visat under arbetets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
    NO  1-3
  • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
    NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: