Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordgloben, kontinenter, världsdelar och världshav.

Skapad 2020-10-08 16:11 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Kartor, kompass och väderstreck. Jordgloben. Kontinenter, världsdelar och världshav.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Du kommer att få bekanta dig med jordgloben och kartan. Vi kommer arbeta med olika typer av kartor. Vidare letar vi oss ut i världen och lär oss namn och placering på kontinenter, världsdelar, världshav och några länder.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Du kommer att få bekanta dig med jordgloben och kartan. Vi kommer arbeta med  olika typer av kartor. Vidare letar vi oss ut i världen och lär oss namn och placering på  världsdelar, världshav och några länder.

Undervisningens innehåll

Du kommer att:

 • få lära dig nya begrepp och dess betydelse, t.ex. plats, läge, gräns, de fyra väderstrecken, kontinent/världsdel, världshav
 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner
 • få arbeta med olika typer av kartor
 • få träna på att återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken
 • få lära dig vilka världsdelar som finns och även var de ligger
 • titta på filmer, läsa faktatexter och arbeta med olika arbetsblad som anknyter till aktuellt område
 • välja ett land att fördjupa dig i

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att:

 • beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken
 • känna till några världsdelar och världshav samt peka ut dem på en världskarta
 • känna till våra nordiska grannländer samt peka ut dem på en karta
 • kunna peka ut din hemort på kartan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Jordgloben, världsdelar och väderstreck

Väderstreck

Du ska kunna de fyra väderstrecken norr, söder, öster och väster. Du kan följa kompisens instruktioner och placera ut bilder i angivet väderstreck.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ny nivå
Väderstreck
Du kan två väderstreck.
Du kan alla fyra väderstrecken.

Världsdelar och världshav

Du ska kunna placera ut världsdelarna och världshaven på kartan.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ny nivå
Världsdelar och världshav
Du kan placera ut fyra världsdelar och ett världshav.
Du kan placera ut fler än fyra världsdelar och ett världshav.

Norden

Du ska veta vilka nordiska länder som gränsar till Sverige och placera ut dem på en kartbild samt placera ut Stockholm på Sverigekartan.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ny nivå
Norden
Du kan placera ut två länder i norden samt Stockholm.
Du kan placera ut fler än två länder i norden samt Stockholm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: