Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Alfa kapitel 2 - "Multiplikation och division"

Skapad 2020-10-08 16:37 i Vallhamra skola Partille
Alfa kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel kommer du få jobba med de två räknesätten multiplikation och division.

Innehåll

Planeringens innehåll

När du har jobbat med dessa kapitel ska du:

- kunna räkna multiplikation och division i huvudet

- förstå sambandet mellan multiplikation och division.

- kunna multiplicera med 10,100 och 1000.

- kunna multiplicera med andra tal som slutar på noll, t.ex. 7 x 500

- förstå och använda de matematiska begreppen: faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, multiplikation och division.

 

Vi arbetar även med att:

- kunna redovisa dina uträkningar (kommunikation)

- kunna beskriva med ord hur du tänker kring en uppgift (resonemang) 

- kunna lösa problem som hör med området att göra (problemlösning) 

 

Tidsplan:

Ca 5 veckor

 

Ord/begrepp att kunna: 

multiplikation, division, hälften,  differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, sammanlagt

 

Arbetsformer:

- Lärarledda genomgångar

- Enskilt, i par och i grupp med rutinuppgifter samt problemlösning.

- Träna matematiska färdigheter med olika spel och på dator.

- Diskutera matematik i par och grupp.

Bedömning

Du bedöms på:

 • - Hur du deltar i matematiska diskussioner under lektionstid genom att vara aktiv, visa hur du tänker och använda matematiska begrepp.
 • - Skriftlig  diagnos och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: