Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengar och ekonomi

Skapad 2020-10-08 16:49 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vad använder vi våra pengar till? Hur kan vi gå i skolan utan att behöva betala för det? För att få reda på detta kommer vi att läsa om ekonomi och pengar.Ränta , lån, utgift bidrag är exempel ord vi kommer att lära oss.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

 •  Förmågan att lära sig och använda begrepp.T.ex. ränta, lån, spara, budget, utgifter, bidrag, avbetalning, skatt, inkomst, moms, lön.
 •         Förmågan att förklara och resonera vad vi/familjen använder våra/sina pengar till och hur vi kan göra för att handla dyra saker.
 •        Förmågan att förklara och resonera varför det finns ekonomiska skillnader, t.ex löneskillnader.
 •        Förmågan att förklara vad skattepengar används till samt vilka olika skatter det finns.
 •        Veta vad staten, kommunen och landstinget ansvarar för.
 •        Kunna förklara det ekonomiska kretsloppet.
 •        Förmågan att muntligt framföra sina tankar och åsikter.

Arbetssätt

Som förtest gör vi provet. Du kommer sedan att få läsa om ekonomi, arbeta med att förklara begrepp samt lyssna på föreläsningar, då vi samtidigt samlar fakta. Vi kommer att se film. Vi kommer att diskutera och öva på att förklara och resonera i grupp. Du kommer att få öva argumentation och spela in en film där du argumenterar.

Bedömning

För att visa vad du har lärt dig så kommer vi att göra uppgifter från nationella provet igen. Du kommer också att få spela in en diskussion där du bl.a argumenterar om ett ämne.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Pengar och ekonomi

Kunskaper och samband
Provet uppgift 1-8
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Jag visar grundläggande kunskaper om ekonomi. Jag skriver minst två förslag/anledningar.
Jag visar goda kunskaper om ekonomi.Jag skriver minst två förslag/anledningar och förklarar ena med hjälp av fakta.
Jag visar mycket goda kunskaper om ekonomi. Jag skriver minst tre förslag/anledningar och förklarar minst två med hjälp av fakta.
Begrepp
Provet uppgift 1,2,4,6,8
 • Sh  E 6
Jag förstår några begrepp.
Jag förstår många begrepp.
Jag förstår alla begrepp.
Resonemang(= diskuterar) och förklarar varför
(Orsaker till olika lön)
 • Sh  E 6
Jag skriver minst två orsaker och förklarar minst en med hjälp av fakta eller exempel.
Jag skriver minst två orsaker och förklarar inst två med hjälp av fakta eller exempel.
Jag skriver minst tre orsaker och förklarar minst två med hjälp av fakta eller exempel.
Talar om sin åsikt
Egen diskussion om skatt och veckopeng/månadspeng.
 • Sh  E 6
Jag talar om /skriver min åsikt och har minst ett argument.
Jag talar om min åsikt och minst två argument och förklarar minst ett med fakta.
Jag talar om min åsikt och minst tre argument och förklarar med minst två med fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: