Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt "Djur"

Skapad 2020-10-08 17:48 i 183371 Förskolan Håven Stockholm Farsta
Förskola
Barn undersöker, utforskar och utvecklar sitt lärande om djur.

Innehåll

 

BAKGRUND Varför?

 

Barnen har erfarenhet om djur och delar med sig sina erfarenheter. De pratar med varandra om djur och är nyfikna. De utforskar djur vi hittar i naturen. De stället frågor till oss och till varandra.

 

MÅL

 

Att utveckla barns empatiska förmåga och känna samhörighet med andra levande varelser.  

 

Att öka barnens kunskap om olika djur. Vad får vi av olika djur? Vad äter de? Var bor de? Lägger de ägg? Vad heter honor och hanar?

 

Att öka barnens delaktighet genom att de ska vara med och bestämma hur vi ska jobba med olika djur.

 

I vårt projekt kommer det in flera delar såsom: samarbete, språk, skapande, matematik och naturvetenskap.

 

Barnen ska få möjlighet att reflektera kring arbetsprocessen.

 

 

 

GENOMFÖRANDE

 

Vi delar upp barnen i mindre grupper med en pedagog som håller undervisningen.

 

Vi presenterar olika djur och ser till att det finns material till barnens kreativa skapande.

 

Vi utgår från barnens frågor och intresse för att vidare utforska ämnet.

 

Vi planerar att besöka Starrmyrans parklek där kan barnen möta några av de olika djur vi pratar om.

 

 

 

DOKUMENTATION

 

Vi ska dokumentera vad barnen gör och säger. Vi ska ta kort, video, skapa digital bok tillsammans med barnen. Dokumentationer hänger vi upp på väggen så att både barnen och vi kan reflektera över dem samt att inspireras och läras av varandra. Vi dokumenterar för oss pedagoger så vi kan reflektera och följa upp projektet. Vi dokumenterar så att föräldrarna kan ta del av vad barnen gör i förskolan.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Vi kommer att uppfölja och utvärdera projektet där kommer vi analysera lärprocessen och koppla till styrdokument.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: