Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - beskrivande texter, åk 4, ht-20

Skapad 2020-10-08 18:02 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
I svenskan den här terminen kommer vi att lära oss hur man skriver faktatexter om djur. I slutet av området kommer vi att skriva egna faktatexter.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

 

Undervisning

Under arbetsområdet gång kommer vi att:

 • läsa faktatexter och titta på deras uppbyggnad.
 • arbeta med verb och substantiv (ämnesspecifika ord) som är bra att använda när man skriver faktatexter.
 • träna på att välja ut det viktigaste från en text.
 • skriva faktatexter i par och enskilt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • bygger upp din faktatext, genom att ordna den i passande stycken.
 • börjar dina meningar med stor bokstav och punkt, samt använder kommatering vid uppräkningar.
 • väljer ut och använder stödord från en eller flera källor.
 • använder egna formuleringar och ämnesspecifika ord.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: