Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor

Skapad 2020-10-08 19:22 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola 5 Kemi Svenska Fysik
Hur får vi elektricitet?Jo, från olika energikällor. Men vilken energikälla är bäst? Vilka för- och nackdelar finns med dem och hur påverkar de vårt klimat? Det här ska vi läsa om och diskutera i detta arbetsområdet.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

·        Kunna förklara vad växthuseffekt är och global uppvärmning betyder.

·        Förstå begrepp som klimat, växthuseffekt, global, energikälla, förnybar,fossila bränslen.

·        Söka kunskap från olika källor.

·        Få kunskap om olika energikällor och hur de påverkar klimatet och miljön.

·        Få kännedom om för- och nackdelar med olika energikällor.

·        Få kunskap om hur man argumenterar.

·        Kunna diskutera och argumentera kring olika energikällor muntligt och skriftligt.

 

Arbetssätt

 Ni kommer att få föreläsning, se film och läsa om energikällor,växthuseffekt samt global uppvärmning mm.Därefter kommer ni att få arbeta i aktivitetsboken. Sedan kommer ni att arbeta i grupper där ni redovisar om en energikälla och tar farm fördelar och nackdelar. Vi kommer att avsluate med en "debatt".

Bedömning

Därefter ska du med hjälp av redovisningarna kunna argumentera kring energikällor, dels genom att göra en uppgift från na-prov och dels genom att skriva en argumenterande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6

Matriser

Fy Sv Ke
Energikällor

Säger mina åsikter
Vindkraft
 • Fy  E 6
Jag skriver minst två argument där ett är NO-argument.
Jag skriver mint tre argument, både för och emot , där minst ett är ett NO argument.
Jag skriver minst fyra argumen, både för och emot och minst två är NO argument.
Säger mina åsikter
Argumenterande text -energikälla
Jag skriver två argument men gör ingen tydlig koppling till miljön.
Jag skriver två argument. Jag förklarar och kopplar då till miljöfakta till ett av argumenten.
Jag skriver minst tre argument. Jag förklarar och kopplar då till miljöfakta till två av argumenten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: