👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

”Grodan Flynner - vänskap”

Skapad 2020-10-09 07:55 i Lyckans förskola Båstad
Förskola
Boken om Grodan Flynner handlar om att vara vänner. Hur känns det att bli riven, biten eller sparkad av sina vänner? Med utgångspunkt i boken byggs arbetet upp om vänskap, samspel, känslor och empati.

Innehåll

Var är vi:

Vår barngrupp består av barn i åldrarna 1-3 år. Det finns en språklig mångfald i gruppen och flera av barnen har ett annat modersmål än svenska. Vissa av barnen har, oavsett hemspråk, ett något begränsat vokabulär medans andra har ett rikt ordförråd. Vi vill möta samtliga barn utifrån deras unika förutsättningar och behov. Vår barngrupp uttrycker sina känslor på olika sätt, både verbalt och kroppsligt, vissa använder sig även utav TAKK såsom ett komplement till det talade språket och andra barn gör det inte. Oavsett omständigheter så vill vi pedagoger möta och bekräfta alla barnen i gruppen utifrån deras unika känslouttryck. Vi vill vidare uppmuntra dem alla att finna olika vägar att samspela och interagera med sina kamrater. Hur är man en bra kompis? Hur vill man själv bli bemött?

Grodan Flynner är en liten grön groda som tycker om att kramas och leka med sina kompisar. Flynner har tre vänner; kaninen Fiffi som har långa mjuka öron, söt nos, vassa tänder och är nästan alltid glad, men hon kan bitas. Giraffen Stina, som har en lång hals och långa ben, även hon är nästan alltid glad men hon kan sparkas ibland. Tigern Rex är stor, har mjuk päls och långa klor, han kan rivas.

 

Vart ska vi: 

Det är vår pedagogiska strävan och ambition att ge barnen olika verktyg och strategier för att fungera både enskilt och i grupp, att hysa respekt för såväl sig själva och sin egen person som för sina kamrater och deras tankar och känslor. Det handlar om normer, värden och empati. Med avstamp i boken om Flynner och hans vänner så kommer vi att uppmuntra till och möjliggöra för fokussamtal kring bland annat; 

Hur är man en bra kompis?

Hur känns det att bli biten? Riven? Sparkad? Knuffad?

Varför biter, river eller sparkar vännerna sin kompis Flynner?

Hur kan man själv vara en bra kompis?

Hur vill jag att mina kompisar ska vara mot mig?

Kan kompisar vara osams? Hur gör man själv, som kompis, om man blir arg?

Får man vara arg?

 

Hur gör vi:

Arbetar i smågrupper 

Boksamtal, med utgångspunkt i sagan, läsa och samtala kring boken och dess handling

Vi pedagoger spelar upp boken med hjälp av oss själva och/eller rekvisita 

Att vi, i alla sammanhang under en dag på förskolan, använder oss utav TAKK för att förstärka det talade språket

Använda oss utav boken analogt och digitalt, i olika sammanhang

Måla/rita/skapa karaktärerna i olika material och med hjälp av olika tekniker

Om och när situationer uppstår mellan barnen, dra kopplingar till boken för att vidga barnets/barnens perspektiv och skapa en större förståelse 

Fokus ligger på att GÖRA förlåt, inte nödvändigtvis att SÄGA förlåt

 

Varför gör som vi gör:

Vi kan se att barngruppen är i behov av verktyg för att lösa olika konfliktsituationer och hitta olika sätt att samspela i olika sammanhang och konstellationer

För att stärka varje individ i förhållande till sig själv och även i förhållande till barngruppen i stort

 

Ansvar:

Alla i arbetslaget ansvarar för att, utifrån boken om Grodan Flynner planera, genomföra, dokumentera och reflektera kring aktiviteter tillsammans med barnen. 

 

Mål:

En förhoppning och målsättning med detta arbete är att barnen ska få möjlighet och förutsättningar att; söka och erövra kunskap genom lek, sociala samspel, utforskande och skapande, även genom att iaktta, samtala och reflektera. Att barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

En övergripande målsättning är att barnen skall erövra förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra

Utveckling, undervisning och lärprocesser dokumenteras i barnets/barnens lärlogg men även på verksamhetens väggar. Vi vill ge tillbaka till barnen och göra dem delaktiga i dokumentationsprocessen, dels genom stillbilder men även med hjälp av projektorn och filmade sekvenser där barnen själva deltagit.