Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA Rörelse

Skapad 2020-10-09 08:04 i 243021 Förskolan Bredängstorget 29 Stockholm Skärholmen
Förskola
Genom att göra själv, samtala och reflektera tillsammans med varandra och pedagoger, tänker vi att barnen sak få kunskap om naturen, kroppen och olika estetisk uttrycksmedel.

Innehåll

Läsåret 2020/2021 är den övergripande Temat Rörelse på Månen och på alla avdelningar på Bredängstorget. 

På Månen kommer vi att arbeta med Temat utifrån 3 perspektiv, Naturen, Kroppen och Konsten. 

VAD? - vad ska vi stanna upp vid, fördjupa oss i, förundras över? Under vår observationsperiod i september och oktober såg vi snabbt att många av barnen intresserades av alla sorts fysik rörelse. Att springa, hoppa och cykla ute på gården eller att leka kull i klätterställningen, inomhus gillar de att vi sätter på musik och leker dansstop eller härmar rörelser till miniröris och Just dance. När vi har gått till skogen utmanade sig alla barn utifrån sin egen förmåga och var nyfikna till allt i skogen. Utöver det såg vi att många barn gillade att sitta ute på gården att rita eller hålla på med pärlplattor och måla. De var stort sett nyfikna på allt som kom i deras väg. 

Tisdagar, Onsdagar och Torsdagar, arbetar vi i olika gruppkonstellationer med de olika inriktningarna alltid med någon sorts rörelse och fysisk aktivitet i fokus.

VARFÖR? - vilket syfte har undervisningen? "Fysisk aktivitet spelar en nyckelroll för att främja god hälsa och utveckling i tidig ålder. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn ska vara fysiskt aktiva på medel- till högintensiv nivå minst 60 minuter varje dag. Tyvärr visar flertalet studier att många barn ligger under rekommendationen, både i Sverige och utomlands. Därför behöver det göras mer för att främja barns fysiska aktivitet". ( https://ces.sll.se/var-verksamhet/aktiviteter-och-projekt/rorelseprojektet/ ) 

HUR? - hur ska vi undervisa med hjälp av en mängd olika uttrycksformer? Genom att göra själv, samtala och reflektera tillsammans med varandra och oss, tänker vi att barnen sak få kunskap om naturen, kroppen och olika estetisk uttrycksmedel. Vi tänker att det kan handla om ökat ordförråd som har med naturen, kroppen och konst/skapande att göra. Självkännedom, ökad kroppslig medvetenhet, samspelsregler och socialkompetens, förmågan att vara uppmärksam på detaljer och att kunna uttrycka sig på olika sätt.

VEM? - vem ansvarar för vad? Tina kommer ansvara för undervisningen som har med naturen att göra, Elham för kroppen och Åsa för konsten.

INKLUDERING - vilka extra anpassningar behöver vi göra för att alla barn ska kunna delta? Alla barn ska kunna delta i undervisningen utifrån sin förmåga, därför anpassas den utifrån den grupp som vi arbetar med. Reflektion tillsammans med barnen, med vårdnadshavare  och mellan oss pedagoger utifrån fotografier, barns skapande och barnens upplevelser är viktigt för att engagera alla barn och nå dem utifrån deras olika behov. Barnen ska ha inflytande och känna sig delaktiga och därför ska vi varje dag påbörja dagen med en liten kort samling ungefär klockan 9.15 på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Då informera om dagens program och ge olika valmöjligheter, ser vilka barn och vilka pedagoger är här och arbetar tillsammans idag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: