Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusmynta-Projektplanering2_Projekt vatten

Skapad 2020-10-09 08:19 i 182341 Förskolan Kryddgården Stockholm Farsta
Förskola
Under höstterminen kommer vi på Hökarängens förskolor att arbeta med tema "Vatten". Med stöd av barngruppens nyfikenhet, kreativitet och intresse kommer vi att tillsammans vidareutveckla tema "Vatten". De planerade undervisningstillfällena om tema " Vatten" ska ge alla barn möjlighet att på egen hand att utforska, experimentera och undersöka.

Innehåll

 

Projektfråga:

Vart finns vatten?


Läroplansmål och WKI:

Vi utgår från de läroplansmålen som är nedanför.


Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Vi utvecklar användandet av digitala verktyg där det bidrar på ett sätt som ger utökade möjligheter för barns lärande. Barnen fördjupar sin digitala kompetens genom att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och får bekanta sig med programmering, analogt och/eller digitalt.


- Vi åstadkommer detta genom att barnen får möjlighet att fotodokumentera sina egna upptäcker i projektet minst en gång i månaden. 

- Ge barnen upplevelser med hjälp av digitala verktyg och appar som ex. green screen för att dem ska kunna se hur det exempelvis kan se ut under vattnet. 


Projektbeskrivning:

VAD: Vi vill att barnen ska få möjligheten att uppleva och tänka kring vatten. Att vatten finns på många olika ställen, kan se olika ut och användas på många olika saker, under projektets gång vill vi att barnen ska få utforska vattnets olika egenskaper, få uppleva att vatten förekommer i olika former i samband med årstiderna och att vatten finns på många ställen där man inte ser det som i luften, i jorden, inne i kroppen etc. Barnen ska få utforska vatten med olika sinnen och uttrycksformer. 

VARFÖR: Vatten är en central del för allt liv. Alla kommer komma i kontakt med vatten regelbundet under alla perioder i sitt liv. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det också viktigt att barnen får kunskap och förståelse om vatten och dess användningsområde. Rent dricksvatten behövs för att livet ska kunna fortsätta. Det behövs för att vi ska kunna odla mat och det är en miljövänlig energikälla för framtida generationer. I och med vatten har en sådan central betydelse för allt liv är det viktigt att barnen får utforska och tänka kring vatten i ett tidigt skede. Det finns också stöd för detta i läroplanen där det står att vi ska ge barnen förståelse för samband i naturen och naturens olika kretslopp  samt hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

HUR: Vi läser barnböcker om vatten för att introducera ämnet på ett lekfullt sätt. Barnen får också praktiskt undersöka vatten för att väcka deras intresse och ge dem nya erfarenheter. vi kommer att arbeta i smågrupper för att kunna se och ta tillvara på varje barns tankar och erfarenheter. Vi kommer också bedriva mycket av temaarbetet  utomhus då vatten förekommer naturligt ute samt att är ute mycket just p.g.a. Corona epidemin. Vi kommer också bedriva mycket av temaarbetet tillsammans med vår grannavdelning Saffran då vi delar gård. Vi kommer använda oss av olika experiment och av närmiljön för att förtydliga projektfrågan.

Med hjälp av de planerade undervisningar vi kommer att genomföra tillsammans med barnen är att nå barnens hyptoser/teorier kring temarabetet vatten. De undervisningstillfällena tar vi pedagoger ställning kring barnens tankar, observationer, undersökningar o.s.v. De ovanstående metoder vi kommer att ta hjälp av ger vägledning och stöttning för hur att vidareutveckla våra reflektioner och dokumenatationer 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: