Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikens verktyg, åk 5

Skapad 2020-10-09 08:37 i Gläntanskolan Helsingborg
Ett arbetsområde om musikens verktyg. Innehåller bl a rytmik, musikaliska begrepp och musiksymboler.
Grundskola 5 Musik
Fjärdedel, åttondel, paus. Snart kan du läsa lite noter! Vad är puls, tempo och rytm för något? Vi lär oss om olika musikord.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av mål

När arbetsområdet är klart ska du:

 • känna till vad puls, rytm och tempo är.
 • ha utvecklat kunskaper om enkel notläsning med fjärdedel, åttondel, halvnot och paus.
 • kunna spela en enkel rytm på rytminstrument med hjälp av enkla noter.

Arbetssätt

För att du ska få möjlighet att lära dig det här ska vi:

 • träna på att känna in puls, rytm och tempo i olika typer av musik genom att lyssna, klappa,  och gå till musiken.
 • lära oss att känna igen halvnot, fjärdedel, åttondel och fjärdedelspaus genom att att göra rytmikövningar, bygga med notsymboler och göra rytmdiktat.

 

 • spela rytminstrument med hjälp av notsymboler.

Bedömning

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Bedömningsunderlag Musik "Musikens verktyg"

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rytmik
Du är på väg att nå nivå 1.
Du känner till orden puls, rytm, tempo och period och kan med hjälp använda det när du går, klappar, sjunger, spelar, eller dansar.
Du känner till orden puls, rytm, tempo och period och kan med ganska stor säkerhet använda det när du går, klappar, sjunger, spelar, eller dansar.
Du känner till orden puls, rytm, tempo och period och kan med säkerhet använda det när du går, klappar, sjunger, spelar, eller dansar.
Noter
Du är på väg att nå nivå 1.
Du känner till hur en halvnot, fjärdedelsnot och åttondelsnot ser ut. Du kan med hjälp höra skillnad på dem och klappa och spela enkla rytmer med dem.
Du känner till hur en halvnot, fjärdedelsnot och åttondelsnot ser ut. Du kan höra skillnad på dem och klappa och spela lite svårare rytmer med dem.
Du är säker på hur en halvnot, fjärdedelsnot och åttondelsnot ser ut. Du kan lätt höra skillnad på dem och klappa och spela lite svårare rytmer med dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: