Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rasism

Skapad 2020-10-09 08:33 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi fördjupar oss i rasismens historia och hur den kommit att förändras

Innehåll

Arbetsområde: rasism

 

Lektionsplanering

 

måndag

torsdag

fredag

vecka 41

Film: “Green book”

Film: “Green book”

Gemensam sammanfattning av filmen. Filmdiskussion. Begrepp.

vecka 42

ne.se, historia 7-9: 6.4. Film, 30 min, läsa i läromedlet. 

Grupparbete: källkritik & historiebruk

Grupparbete: källkritik & historiebruk

vecka 43

Grupparbete: källkritik & historiebruk

Grupparbete: källkritik & historiebruk, slutföra. Gemensam förberedelse av enskild tvärgruppspresentation. Egen reflektion. 

Presentation i tvärgrupp. Egen reflektion. 


Inlämning av grupparbete och egen reflektion. 

 

Film: “Green book”

Vi tittar på filmen “Green book”. När vi tittat klart på filmen sammanfattar vi den kort gemensamt, därefter diskuterar vi vad vi sett. 

 

Läromedelsfokus

Vi går igenom tre begrepp från ne.se historia 7-9, avsnitt 6.4. 

 • imperialism

 • kolonialism

 • rasism

 

Grupparbete

Vi grupparbetar utifrån ett digitalt material som Forum för Levande Historia tagit fram (länkar kommer i classroom). Grupparbetet består av två delar: källkritik och historiebruk. Varje grupp får en låda att fördjupa sig i. Först görs övningen i källkritik, sedan görs övningen i historiebruk (gör uppgiften som heter “Historiebruk ….”). Skriv svar på frågorna i ett gemensamt dokument (skapa här i classroom och bjud in alla i gruppen). 

 

Gruppen ska också plocka fram stödord som kommer ligga till grund för en individuell tvärgruppspresentation där ni får chans att lära er mer om vad de andra grupperna hittat. 

 

Enskilt arbete

Historiebruk, övningen “Vems historia?” görs individuellt. Skriv i dokumentet i classroom. 

 

Ni ska även göra en individuell självskattning där ni får chans att reflektera över ert eget arbete och bidrag till gruppen. 

 

Tvärgruppspresentation

 

Presentationen sker muntligt i tvärgrupp. Presentationen förbereds gemensamt i gruppen men genomförs i tvärgrupp så att alla ska få ta del av vad de andra grupperna hittat. 

 

Uppgifter

 • Grupparbete rasism

 • Individuellt arbete: historiebruk

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: