Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redigerad version av Mänskliga rättigheter

Skapad 2020-10-09 09:12 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 6 Samhällskunskap
”Gör mot andra som du själv vill bli behandlad”. Jag vill inte bli mobbad eller torterad, alltså ska jag inte mobba eller tortera någon annan. Det borde inte vara så svårt att förstå, men är det ändå.

Innehåll

Konkretiserade mål
Du ska efter arbetet kunna:
- ge exempel på några viktiga artiklar i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och barnkonvention.
- resonera kring varför barnarbete förekommer i många länder.
- ha visat upp förmåga att kunna undersöka politiska strukturer, i det här området specifikt FN


Undervisning och arbetssätt
Hur ska vi lära oss detta? Genom att:
- läsa och diskutera tillsammans kapitel "Mänskliga rättigheter",
- arbeta med med begrepp, både enskilt, i liten grupp och helklass,
- titta på bilder och korta filmer.

 

Elevinflytande
Du får vara med och komma med förslag hur redovisningen ska ske, samt komma med förslag på hur du ska lära dig.


Bedömning
Bedömning sker mot kunskapskraven i samhällskunskap 4-6.
Du ska:
- förklara vad FN är och hur FN uppstod,
- ge exempel på vad FN gör,
- förklara vad de mänskliga rättigheter är,
- ge exempel på mänskliga rättigheter,
- förklara vad barnkonventionen är,
- ge exempel på barns rättigheter i Sverige,

Bedömning kommer att ske:
- när vi har genomgångar och diskussioner,
- hur du tar dig an dina arbetsuppgifter,
- när du arbetar i grupp och enskilt,
- när du redovisar skriftligt och muntligt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: