Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dagbok från 1600-talet

Skapad 2020-10-09 09:19 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Historia Svenska
Du kommer nu under ett antal lektioner jobba med att skriva en dagbok som om du levde under 1600-talet. Du får välja fritt vem du är och vad du jobbar med, men du behöver behöver utgå ifrån den fakta du fått under SO-lektionerna och andra historiska källor. På svenskan kommer du få veta hur hur en återberättande text är uppbyggd, i detta fall en dagbok. Du kommer få en checklista med saker som är viktiga att tänka på när du skriver en text. På SO:n kommer du få veta hur folket i Sverige levde under denna tid. Uppgiften kommer att bedömas både i svenska och i historia.

Innehåll

Att tänka på när du skriver en återberättande text:

- Tempus: Preteritum (dåtid), t.ex. skrattade, gick, grät
- 1a person (jag, vi) eller 3e person (han/hon, de/dem)
- Kronologisk ordning
- Sambandord för tiden, t.ex. igår, förut, senare
- Inledning som berättar om vem, var och när, t.ex. "en kall dag i oktober beslutade jag att fatta beslut som bara en kung kan göra"
- Avslutning som sammanfattar eller kommenterar, t.ex. "det var allt från min härliga sommar på Gotland"

Tänk alltid på:

- Stor bokstav i början av meningen och när det är namn (personer, plaster etc.)
- Punkt i slutet av meningen
- Frågetecken vid frågor
- Styckesindelning
- Variera ditt språk, använd inte samma ord i början av varje mening t.ex.
- Se upp för stavfel
- Läs igenom din text i lugn och ro innan du lämnar in den

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  C 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi Sv
Dagbok från 1600-talet

E
C
A
Historia
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Historia
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Svenska
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Svenska
I texten använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texten använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texten använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Svenska
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: