Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem F-2 Barnkonventionen Kanin och igelkott

Skapad 2020-10-09 09:52 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 9
Vi läser och diskuterar barnkonventionen med hjälp av trevliga små berättelser om Kanin och igelkott som barnen kan känna igen sig i.

Innehåll

Fokusområde: Fritidshemsavdelning F-2 Barnkonventionen 

 

Förmågor

 

...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och

välbefinnande.Centralt innehåll

Språk och kommunikation

Olika material,redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Demokratiska värderingar och principer i sammanhang som är bekanta för eleverna

Barnens rättigheter i enlighet med konventionen om barns rättigheter (barnkonventionen)Lärmål

Få en insikt om vad barnkonventionen är för något och vad de jobbar för

Lära sig om de viktigaste artiklarnaPlanering av utvärdering

Ha en tipsrunda efter vi läst och arbetat med alla de små berättelserna om Kanin och Igelkott Undervisning

Vi läser en berättelse varje vecka och arbetar med medföljande tips samt värdegrundsövningar till varje berättelse

Vi pratar och diskuterar barnkonventionenResultat av utvärderingen 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: