👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek-Levi

Skapad 2020-10-09 09:51 i Ellaparks förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Här visar vi vad Lek-Levi står för kopplat till förskolans läroplan. Vi visar vad lek innebär och varför det är utvecklande för barnen.

Innehåll

Lek-Levi

 

 

Tycker du att ditt barn "bara" leker på förskolan? Vad bra! Leken är nämligen jätteviktig och helt avgörande för barnens utveckling och lärande och är en av de områden som lyfts fram i förskolans reviderade läroplan som trädde i kraft 1/7-2019

 

Med hjälp av lek utvecklar barn sin fantasi och förmåga att samspela med andra. Leken är också ett sätt att bearbeta händelser och gör att barn förstår verkligheten, tar sig an världen och gör den begriplig. 

Barn leker både själva och tillsammans med andra. Lek är frivillig, spontan, lustbetonad och inte målstyrd. Det är processen och inte målet med leken som är viktig. 

 

 

Här är några exempel på vad barnet lär sig genom att leka:

  • -Barnet får veta mer om sig själv, sin kropp och sin omgivning. Barns hela personlighet utvecklas i leken. De utvecklas socialt i samspel med andra och känslomässigt då de lär sig att förstå sina egna och andras känslor. De utvecklas även intellektuellt då de tolkar världen och gör den begriplig samt motoriskt genom att i leken hoppa, springa och klättra. 

  •  -Barnet lär sig om andra genom att leka låtsaslekar. Leken kan hjälpa till att göra verkligheten lättare att förstå.

  •  -Barnet får lära sig att kompromissa och dela med sig. I leken får barnet också träning i att turas om. Detta är förutsättningarna för att barnet senare ska kunna få en bra fungerande lek med andra barn.

  •  -Barnet bearbetar upplevelser, händelser och intryck. Barn bearbetar tankar och känslor genom sin lek, både positiva erfarenheter men även sådant som kan vara svårt.

  •  -Barnet tränar empati, språket, utvecklar sin fantasi och kreativitet.

  •  -Barnet tränar på sin koncentrationsförmåga.

  •  -I leken kan barnen träna sig på att själva lösa konflikter. 

-Genom att leka tränar barnen sig i att kommunicera på olika sätt och att förstå leksignaler.