Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder och vind

Skapad 2020-10-09 10:17 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi
Har du någon gång funderat över hur åska och blixtar uppstår? Eller varför det ibland är dimma? Vi kommer tillsammans lära oss mer om hur olika väderfenomen uppstår och hur vi kan använda olika uppfinningar för att förutspå vädret. Vi kommer även att lära oss om vad luft är och hur vindar uppstår.

Innehåll

När vi arbetat klart med avsnittet om väder och vind ska du:

 • Kunna förklara hur olika väderfenomen uppstå
 • Kunna förklara hur vindar kan uppstå
 • Kunna beskriva hur olika uppfinningar kan förutspå väder

Bedömning - vad och hur

 • är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner 
 • kan berätta och lyfta ett väderfenomen du forskat om
 • kan använda och förstå begrepp som tillhör ämnet väder och luft
 • kan utföra och dokumentera enkla experiment

Undervisning och arbetsformer

 • Läsa olika texter 
 • Titta på filmer
 • Göra undersökningar
 • Forska ensam
 • Redovisning

Uppgifter

 • Forska om ett väderfenomen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: