Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap och teknik 20/21

Skapad 2020-10-09 10:18 i Solbringens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
planering

Innehåll

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i lpfö 18)

 

 

 

Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

•förmågan att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

 

•förmågan att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

•förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

 

Många fenomen barnen stöter på i sin vardag går att knyta an till naturvetenskapen. De ser djur och träd varje dag, följer årstiderna och så vidare. Genom att lära sig mer kring dessa fenomen får barnen en utvidgad förståelse för sin omvärld.

 

Vi ska även arbeta med detta för att utmana barnens tankemönster och uppnå ett fördjupat lärande. Kunskap kring miljön kan bidra till en ökad empati för den och att man vill värna om den i framtiden.  

 

 

 

Hur arbetar vi?

 

Vi erbjuder barnen olika byggmaterial och besöker vår närmiljö så som skogen. Vi sätter ord på tekniken vi möter i vår vardag vid exempelvis påklädning. Hur fungerar tex knäppning, kardborre, blixtlås eller en knut? Vi vill att barnen förundras över experiment och vågar ha teorier och hypoteser kring vad som händer. Vi introducerar olika material såväl som tekniker i vårt skapande -ibland målar vi med lättflytande färg, ibland med trögflytande, olika papperskvalitét ger olika resultat osv. Att gå till skogen och skapa en relation till naturen och djuren ser vi som otroligt viktigt för en hållbar utveckling.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: