Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklara grammatiken

Skapad 2020-10-09 10:44 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Moderna Språk - Japanska
Årets första bedömningsuppgift a tio! Du förklarar grammatiken vi lärt oss hittills med egna ord och exempelmeningar.

Innehåll

Syfte

Denna uppgift går ut på att du ska förklara så tydligt du kan för dig själv och läraren hur grammatiken ni lärt er hittills fungerar. Du förklarar med egna ord, på ett enkelt och tydligt sätt. ^^

 

 Undervisning och arbetsform

En skrivuppgift som du arbetar med på egen hand, sammanfattar all grammatik vi gått igenom under terminen

Tisdagslektionen: Du börjar arbeta med uppgiften, insamling vid lektionsslut. 
Innan nästa lektion gås uppgiften igenom av läraren och sådant som kan förbättras markeras. 
Torsdagslektionen: Du återfår uppgiften och kan fortsätta jobba med och förbättra den. 
Efter lektion två rättas uppgiften.

 

Material:
  • Penna & sudd
  • (papper delas ut om du vill ha)
  • Boken
  • Dator (för t.ex. internetresurser)
  • Lappspelet (om du vill ha ”ord-inspiration”)

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Pågår under v. 42 (frånvarande elever får två lektioner från att de återvänder)

Du börjar arbeta med uppgiften på tisdagslektionen, insamling vid lektionsslut.
På torsdagslektionen återfår du uppgiften och kan fortsätta jobba med att förbättra den. 
Uppgiften kommer inte rättas förrän efter lektion två.

Bedömningen förs in under punkt 5 och 6 på kunskapsöversikten i moderna språk. Dessa punkter kommer bedömas ytterligare 3 gånger var under läsåret. Det gråmarkerade i matrisen nedan förklarar hur bedömningen sker.

Notera att på punkt 6 bedöms din förmåga att rätta till de fel som markerats under torsdagslektionen. Det är alltså din förmåga att förbättra ditt arbete som bedöms.

Matriser

ModJpn
Katedralskolan, Moderna språk 1, Japanska

Ny rubrik

Eleven...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
5
... formulerar sig enkelt… … i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag.
... och begripligt med enstaka ord och fraser... Minst 50% av förklaringarna är korrekta. Minst 50% av exempelmeningarna stämmer med det de ska ge exempel på.
... och relativt tydligt med fraser och meningar... Minst 75% av förklaringarna... Minst 75% av exempelmeningarna…
... relativt tydligt och till viss del sammanhängande... Minst 90% av förklaringarna... Minst 90% av exempelmeningarna…
6
... bearbetar och gör… … enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation. OM DET INTE FINNS NÅGRA FEL (ELLER VÄLDIGT FÅ) BEDÖMS DEN SOM A.
... enstaka... Rättar till minst 50% av missarna så att de stämmer
... enstaka... Rättar till minst 75% av missarna så att de stämmer
--- Rättar till minst 90% av missarna så att de stämmer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: