Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - Skogen

Skapad 2020-10-09 10:54 i Sandlyckeskolan Båstad
Vi utgår från materialet "Koll på No 4" och läser om skogen och vad som händer i naturen på hösten.
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Biologi
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens djur? Vad menas med bytesdjur? Och får man tälta var man vill? Detta och andra intressanta saker om skogen kommer vi att lära oss!

Innehåll

Syfte

När du är färdig med kapitlet om skogen ska du kunna:

 • Vad som menas med lövskog, barrskog & blandskog
 • Berätta om hur löv & döda djur bryts ner
 • Känna till namnen på några löv- och barrträd
 • Ge exempel på näringskedjor i skogen
 • Känna till några rovdjur, bytesdjur och däggdjur
 • Veta skillnaden på planterad skog och urskog
 • Förklara vad som menas med allemansrätten

Arbetsområde och arbetssätt

Vi kommer att utgå från boken koll på NO 4 

Vi kommer bland annat att läsa, se på film och arbeta med olika uppgifter i vårt NO-häfte. Vi kommer även ha olika diskussioner om skogen och göra aktiviteter och undersökningar ute i naturen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: