Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik, moral och livsfrågor

Skapad 2020-10-09 11:08 i Rindö skola Vaxholm Stad
Ett arbetsområde utifrån materialet i Religion (PULS) kapitel Att leva tillsammans.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att diskutera livsfrågor. Vi kommer att fundera över vad en bra kamrat är, över olika sätt att se på kärlek, varför normer kan vara problematiskt och hur man kan hantera olika moraliska och etiska dilemman man kan hamna i i verkliga livet och i livet på nätet.

Innehåll

Syfte:

Fundera på vad skiljer dig och andra människor från alla djur på jorden? Den avgörande skillnaden mellan människor och djur är att vi har ett språk och att vi kan lära av varandra. Vi kan förstå hur andra känner och tänker. Vi kan prata med varandra och ta del av andras tankar, idéer och erfarenheter. Med hjälp av dessa förmågor kan vi samarbeta och på så sätt utveckla och forma vårt samhälle. Du ska ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till dig själv och din omgivning.

 

Arbetssätt:

Lyssna, diskutera och reflektera i par, grupp eller helklass.

Dilemmasagor

Lärandefilmer

Läs- och skrivuppgifter

Läsa boken Värsta bästa nätet (se separat planering)


Viktiga begrepp:

 • rätt och orätt
 • jämlikhet
 • solidaritet
 • moraliska frågor
 • jämställdhet
 • utanförskap
 • kränkning
 • näthat
 • grupptryck
 • normer
 • könsroll
 • lika/olika
 • identitet
 • kärlek
 • empati

 

Vecka 43:

Att göra gott samt begrepp

Dilemmasagor: Tre magiska ting samt Den barmhärtiga samarien, diskussion och frågor efter sagorna

Uppgift på teams: Etiska begrepp

 

Vecka 45-46:

Identitet, normer, kärlek, mod

Vi läser texten "Identitet - vem är du?" på NE https://laromedel.ne.se/reader/67934/14707

Skriftlig uppgift: Min personliga identitet

Samtalsuppgift: Roller och dess egenskaper

 

Diskussion: Ideal, normer och idoler - problem och möjligheter

Svenska skrivuppgift: Idolporträtt 

 

 

Film: Människor för förändring- Raoul Wallenberg, civilkurage  https://urplay.se/program/181308-manniskor-for-andring-raoul-wallenberg-civilkurage

Uppgift på teams: Vad innebär det att visa mod?

 

Lyssna på texter och låtar om kärlek

Uppgift på teams: Kärlek 

 

Vecka 47-48:

Förlåtelse och vänskap

Vi läser tillsammans på NE om Vänskap, kärlek och att känna sig utanför https://laromedel.ne.se/reader/67934/13078

Skriv och diskussionsuppgift: En riktigt bra vän

 

Vi pratar om vänskap och förlåtelse

Film: Berätta för mig: Uthängd https://urplay.se/program/199262-beratta-for-mig-uthangd

Värderingsövningar

 

Utanförskap, kränkningar, näthat

Vi läser om gemenskap och utanförskap https://laromedel.ne.se/reader/67934/13081#31111

Film Berätta för mig: Osynlig https://urplay.se/program/199266-beratta-for-mig-osynlig

Värderingsövningar

Vi tittar på avsnittet Bekämpa näthatet från URs serie Lös problemet: https://urplay.se/program/209605-los-problemet-bekampa-nathatet

Skrivuppgift: Nätkonvention

 

 

Vecka 49-50:

Ett bra liv och att göra gott

Religionsböckerna s. 92-93, 136-137, vi läser om hur olika religioner tar upp hur man ska behandla sina medmänniskor.

Diskussion utifrån de olika riktlinjerna. 

Information och kommunikation 

 

 

Bedömning:

 • Muntligt vid samtal och diskussioner kring olika moraliska frågor 
 • skrivuppgifter
 • prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: