👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen -Biologi åk 5

Skapad 2020-10-09 11:57 i Högåsskolan Knivsta
Vart tar hamburgaren vägen, när du har ätit upp den? Hur orkar du springa? Kan man klara sig utan skelett? Varför är blodet rött? Vad finns det i luften som du behöver? Dessa frågor, samt många fler kommer du att få svar på i det här arbetsområdet.
Grundskola 5 Biologi
Vart tar hamburgaren vägen, när du har ätit upp den? Hur orkar du springa? Kan man klara sig utan skelett? Varför är blodet rött? Vad finns det i luften som du behöver? Dessa frågor, samt många fler kommer du att få svar på i det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte med undervisningen 

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. 
 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.  
 
Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. 

 

 

Mål 
När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:
 • Samtala och diskutera enkla frågor som rör hälsa och människokroppen. 
 • Kunna namnen på, och beskriva kroppens organ. 
 • Använda biologins begrepp i dina förklaringar. 
 • Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.  
 • Göra dokumentationer av dina undersökningar i text och bild. 

 

Metod  
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, läsa enskilt och tillsammans ur läroböckerna samt titta på filmer. Vi kommer att arbeta med uppgifter enskilt och i par samt samtala i par, grupp och helklass för att befästa de kunskaper som området innehåller. Vi kommer att genomföra olika undersökningar och dokumentera dessa. Bedömning sker löpande under arbetets gång.  

 

Bedömning  

Under det här avsnittet kommer jag att bedöma din förmåga tillägna dig innehållet genom hur du: 

 • Redovisar ditt arbete både skriftligt och muntligt.  
 • Deltar i undersökningar, samtal och diskussioner. 
 • Använder dig av biologins begrepp.  
 • Presterar på lektionerna och i bedömningsuppgifter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Människokroppen - Biologi åk 5

Kroppen

Insats krävs, når inte målen
Nivå 1, godtagbara kunskaper
Nivå 2, mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3, mer än godtagbara kunskaper
Förklara
Du visar inte/behöver stöd för att beskriva och förklara med egna ord.
Du beskriver och förklarar med ett naturvetenskapligt språk, ibland blandat med egna ord.
Du beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett lämplig naturvetenskapligt språk.
Du beskriver och förklarar utförligt och detaljerat på ett tydligt sätt och med ett lämpligt naturvetenskapligt språk.
Begrepp
Du visar inte/behöver stöd för att använda kända ord och begrepp som hör till ämnet.
Du använder kända ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och inte alltid i ett rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp, modeller och teorier på ett oftast korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Du använder med säkerhet ord, begrepp, modeller och teorier på ett utmärkt sätt och i rätt sammanhang.
Resonera om samband i kroppen
Du visar inte/behöver stöd för att beskriva olika händelser samt förklara orsaker till varför de inträffade. Behöver stöd för att se sambandet mellan olika delar.
Du beskriver och förklarar på ett enkelt sätt enstaka tydliga händelser och konsekvenser samt förklarar samband genom att t.ex beskriva enstaka orsaker till händelser.
Du beskriver och förklarar tydligt händelser och konsekvenser. Du förklarar samband på ett tydligt sätt genom att ge exempel på orsaker och konsekvenser.
Du beskriver och förklarar händelser och konsekvenser på ett utmärkt sätt samt förklarar samband genom att ge flera exempel på orsaker och konsekvenser.
Grundläggande kunskaper
Du visar inte/behöver stöd för att förklara grundläggande kunskaper om människans organsystem.
Du har grundläggande kunskaper om människans organsystem.
Du har har goda kunskaper om människan organsystem.
Du har har mycket goda kunskaper om människan organsystem.
Undersökningar
Du visar inte/behöver stöd för att genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan med säkerhet genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan på ett utförligt sätt genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Dokumentation
Du visar inte/behöver stöd för att göra enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer med någon enkel bild till.
Du gör utvecklade dokumentationer, du använder både text och bild för att förklara resultatet.
Du gör väl utvecklade dokumentationer, du använder både text och bild för att förklara resultatet på ett tydligt sätt.