👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten åk 5

Skapad 2020-10-09 12:45 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Under höstterminen kommer vi att arbeta med de fyra räknesätten samt prioriteringsregeln. Att kunna de fyra räknesätten är viktigt då minst ett av dessa räknesätt används inom alla områden av matematiken.

Innehåll

 Vad ska vi arbeta med?

   Vi kommer under terminen att arbeta med de fyra räknesätten samt prioriteringsregeln

 Hur ska vi arbeta?

 • Vi har genomgångar där du får se hur du ska göra för att lösa olika slags matematikuppgifter som innefattar de fyra räknesätten samt prioriteringsregeln.
 • Du tränar på grunderna under genomgångarna genom att bland annat skriva på mini-whiteboard eller i ditt räknehäfte och får direkt respons på din lösning genom att vi tillsammans löser uppgifterna på tavlan.
 • Du arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra.

 

-            Vad ska du lära dig?

 • Hur du ställer upp och räknar addition både med och utan minnessiffra.
 • Hur du ställer upp och räkna subtraktion både med och utan växling. 
 • Hur du ställer upp och räknar multiplikation där ena faktorn är tvåsiffrig.
 • Hur du ställer upp och räknar multiplikation där båda faktorerna är tvåsiffriga.
 • Hur du ställer upp och räkna multiplikation där ena faktorn är tresiffrig och den andra tvåsiffrig. 
 • Hur du räkna kort division både med och utan minnessiffror.
 • Hur du räknar uppgifter som innehåller fler än ett räknesätt.
 • Olika strategier för att lösa problemlösningsuppgifter. 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 •  Genom att göra uppgifter och visa dina uträkningar under genomgångar.
 •  Delta aktivt under lektionstid, eget arbete och genomgångar.
 •  Prov i slutet av ämnesområdet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Addition
Metoder som passar till enkla rutinuppgifter inom addition.
Du kan räkna additionsuppgifter som inte innehåller minnessiffror.
Du kan räkna additionsuppgifter med minnessiffror.
Subtraktion
Metoder som passar till enkla rutinuppgifter inom subtraktion.
Du kan räkna subtraktionsuppgifter som inte innehåller växling.
Du kan räkna subtraktionsuppgifter med växlingar.
Multiplikation
Metoder som passar till enkla rutinuppgifter inom multiplikation.
Du kan räkna multiplikationsuppgifter med minnessiffror.
Du kan räkna multiplikationsuppgifter där båda faktorerna är tvåsiffriga eller den ena faktorn är tresiffrig. ex. 64 ● 43 ex. 32 ● 345
Division
Metoder som passar till enkla rutinuppgifter inom division.
Du kan räkna divisionsuppgifter som kräver en minnessiffra
Du kan räkna divisionsuppgifter som kräver flera minnessiffror.
Prioriteringsregeln
Räknar i den ordning som som talen står i.
Vet i vilken ordning de fyra räknesätten ska räknas i.
Kan utföra beräkningarna på rätt sätt med hjälp av prioriteringsregeln.
Algebra
Din förmåga att lösa uppgifter där ett tal är okänt.
 • Ma  E 6
Löser uppgiften genom att endast skriva svaret.
Löser uppgiften genom att visa uträkning och skriver svaret.
Problemlösning
Lösa en uppgift i enkla och bekanta sammanhang utan att från början veta vilken metod man ska använda.
 • Ma  E 6
Du kan påbörja en lösning av en enklare textuppgift.
Förstår problemet på egen hand och väljer oftast lämplig information för att lösa problemet i en textuppgift
Förstår problemet och väljer lämplig information för att lösa problemet utifrån situationen.
Metod
Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa enkla matematiska problem.
 • Ma  E 6
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa enkla matematiska problem.
Väljer och använder flera lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa enkla matematiska problem
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa enkla matematiska problem
Kommunikation
Visa/berätta/förklara hur man tänkt.
 • Ma  E 6
Den skriftliga redovisningen går att följa men vissa steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad, samt visar på alla steg.