Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sopsamlarmonster

Skapad 2020-10-09 13:15 i Arentorps förskola Vara
Förskola
Sopsamlarmonster är ett material med små figurer som kallas för sopsamlarmonster. De olika figurerna står för olika delar i sopsorteringen. Vi vill använda dem för att fångade barnens intresse för sortering och återvinning på ett lustfyllt sätt. Genom detta material kan barnen utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Innehåll

Vad jobbar vi med:

 • Miljö och återvinning som en del av hållbar utveckling
 • Sopsortering.
 • Sopsamlarmonster.

 

MÅL:

 • Genom demokratiska val göra barnen nyfikna på sopsortering
 • Vi vill att barnen ska ha förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, djur och natur och samhälle påverkar varandra.

 

 VAD:

 • Genom sopsamlarmonster skaffa information kring hur olika kretslopp samverkar och påverkas genom människor och djur.

Hur:

 • Introducera sopsamlarmonster med hjälp av demokratiskt förhållningssätt (https://www.mittavtryck.se/sopsamlarmonster/larkanna/) 
 • Vi ska plocka skräp i naturen
 • Se på återvinningsprogram på UR Barr och pinne.
 • Gräva ner olika föremål som vi arbetar med för att se om de bryts ner.
 • Arbeta vidare med sopsortering.
 • Återanvända skräpet vad kan vi använda det till.

Vem:

Barn och pedagoger

 

Var:

Implementeras både i verksamheten ute och inne.

När:

Ht 20 vt21

Varför:

Hur är samhället uppbyggt, hur påverkar vi vår närmiljö och på vilket sätt använder vi den makten.

Genom demokratiskt förhållningssätt

Dokumentation:

Film, bild, observation och lärloggar

 

 

 

 

Utvärdering:

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: