👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulturella veckan Sunnersta Naturförskola

Skapad 2020-10-09 13:25 i Sunnersta Naturförskola LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Vad är kultur?

Innehåll

Nuläge:

Kultur är ett stort begrepp som vi ska försöka lära oss mer om. Vad kan vi redan?

VAD

Vi har börjat med att göra  en mindmap (se bilaga) för att ta reda på vilken förförståelse som finns om vad kultur är och sedan bygga vidare där ifrån. 

Barnen sa följande om vad kultur är: "Det finns i tidningen, något konstverk man gjort, odling, konstskola, äta med pinnar, leka, mat (tzatziki) staty, hälsa på olika sätt, leka, läsa böcker, film, fira jul och påsk, midsommarafton, odling, sport, musik 

Under v 42 kommer vi göra följande:

Sport - hinderbana med Bamsetema

mat - äta olika exotiska frukter

göra konstverk -

läsa kultursidor-

hälsa på olika språk-

sjunga på olika språk-

läsa böcker - 

se film - 

LEKA - barnen tar med en leksak hemifrån-

mat - äta på olika sätt/pröva pinnar?-

hur vi firar högtider -

VARFÖR

Genom att fördjupa oss i något eller fler av ovanstående kulturella saker få förståelse för vad kultur kan var och att den  kanske kan se olika ut för olika människor 

HUR

Genomföra förslagen ovan i små grupper o

Dokumentera och utvärdera

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18