👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och barnens rättigheter ht åk 2

Skapad 2020-10-10 13:32 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
FN:s arbete med mänskliga rättigheter utifrån barnens perspektiv och Barnkonventionen.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
Vad är FN? Varför firar vi FN-dagen? Vad är barnkonventionen och barnens rättigheter? Hur lever barn i andra länder?

Innehåll

FN och barnens rättigheter

Mål:

Jag ska :

 • känna till vad FN är.
 • känna till varför vi firar FN-dagen.
 • känna till och kunna berätta om några rättigheter som barn har.
 • känna till hur barns situation kan se ut i andra länder.
 • kunna lyssna aktivt på mina kompisars tankar och funderingar

Arbetssätt:

 • Tolka,illustrera och dramatisera något ur Barnkonventionen (tips: Barnboken Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt)
 • Sjunga sånger om fred.
 • Fira FN-dagen på skolan genom olika stationer som har med temat att göra.
 • Se på film och höra berättelser om hur andra barn lever i världen.
 • Få uppleva orättvisor genom livets lotteri.
 • Arbeta enskilt och tillsammans med andra.

Begrepp att kunna:

Mänskliga rättigheter, barnkonventionen, rättvisa, FN 

Bedömningsunderlag:

 • Delta aktivt på lektionerna (tala/lyssna)
 •  Utifrån dina diskussioner kring ämnet.
 • Utifrån plickers svaren .

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3