Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltidens och renässansens musik

Skapad 2020-10-10 17:15 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Musik
Vi lär oss mer om den tidiga musiken, från medeltiden fram till renässansen genom text, bild, musikexempel, spel, dans och sång.

Innehåll

Sånger: Liten Karin (ballad), En ulv en räv en hare, "gregoriansk sång" (soldomi från Re plus bordunton), Air des Bouffons (=Fest det är i staden)

Begrepp: slott, riddare, trubadur, torg, lekare, kedjedans, kyrkan, gregoriansk sång, profan och sakral musik

Instrument: luta, trumma, mungiga, flöjt, tamburin, fiddla, säckpipa, skalmeja, krumhorn

Material: Texthäfte inkl ”Liten Karin”, passande rytminstrument (kompl mungiga, blockflöjkt, kazoo mm), frågeblad för repetition samt kunskapskontroll

 

Arbetsgång (5-6 lektioner)

Lektion 1 – profan musik

Sjunga (inkl soldomi), klappa och spela En ulv en räv en hare

Genomgång planeringen

 

Lektion 2 – profan musik och dans

Om instrument

Inspelning: En ulv en räv en hare

Dansa till inspelningen

 

Lektion 3 – profan musik

Om instrument

Läshäftet om profan musik (trubadurer, ballader, lekare, instrument)

Sjunga Liten Karin (ballad)

Bedömning dans: En ulv en räv en hare

 

Lektion 4 – sakral musik

Om gregoriansk sång och notskriftens uppkomst

Sjunga ”gregoriansk sång” med bordunton på Re

Läshäftet om sakral musik – skilja på profan och sakral musik

 

Lektion 5 - repetition

Repetition; sång, klapp, dans

Frågeblad gruppvis

 

Lektion 6 - avslutning

Kunskapskontroll/ utvärdering med lyssningsexempel

 

Tid kvar?

Spela och dansa Pavane

Spela och dansa Air des bouffons

Rytmorkester – spela Terpsichore (4.20) – Praetorius 1571-1621

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Den tidiga musiken - från medeltid till renässans

Godkänd nivå
steg 2
steg 3
Musikkännedom
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Du känner till några medeltida instrument. Du känner till orden ballad, trubadur, lekare, gregoriansk sång och vet vilket som passar ihop med slottet, torget och kyrkan.
Du kan beskriva några instrument du hör i ett medeltida musikstycke. Du känner till orden profan och sakral musik.
Du kan känna igen och förklara att ett musikstycke är från medeltiden, utifrån hur och med vilka instrument det spelas. Du kan berätta det viktigaste om den profana och den sakrala musiken.
Musicera
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
Du kan sjunga sången. Du kan spela en enkel rytm/puls till sången.
Du kan sjunga med i sången och spela din stämma samtidigt.
Du sjunger och spelar med säkerhet, så att andra lätt kan hänga med.
Dansa
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du deltar i dansen.
Du rör dig i puls och följer dansstegen.
Du kan sjunga och dansa på samma gång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: