👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 8

Skapad 2020-10-10 17:35 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Tyska 8

Innehåll

 

MÅLET MED UNDERVISNINGEN I TYSKA I ÅK 8 ÄR ATT DU…

• utvecklar din förmåga att använda tyska för att kommunicera i tal och skrift över välbekanta 
   ämnesområden,
• utvecklar din förmåga att förstå talad tyska 
• utvecklar din förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper, 
• utvecklar din förmåga att uttrycka dig varierat och säkert i tal och skrift för att berätta, beskriva och
   förklara samt motivera dina åsikter, känslor och erfarenheter,
• känner till något om vardagslivet, levnadssätt och sociala relationer i tysktalande länder,
• utvecklar din förmåga att reflektera över och ta ansvar för din egen språkinlärning och att medvetet 
   använda arbetssätt och hjälpmedel som främjar den egna inlärningen.

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA:

• lyssna på talad tyska från olika delar av världen och via olika medier,
• tala tyska så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
• läsa och förstå olika texter (t.ex. faktatexter, texter från läroboken)
• skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, presentationer, berättelser, beskrivningar)
• utöka ordförrådet genom att träna in glosor och fraser, läsa och skriva texter och dikter, sjunga och
   dramatisera samt spela spel
• träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler) och lära och förstå fasta
  språkliga uttryck och fraser etc.
• öva uttal och intonation och olika grammatiska strukturer (samt efter förmåga tänka på stavningen),
  använda strategier för att göra sig förstådd och för att förstå det väsentliga i tal och skrift.

DETTA KOMMER VI ATT BEDÖMA:

• din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så att andra förstår
• din förmåga att förstå vad andra säger
• din förmåga att förstå innehållet i texter
• din förmåga att delta i samtal
• din förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer

UTVÄRDERING

Arbetsområden utvärderas under lektionstillfällen. En större utvärdering genomförs vid terminens/läsårets slut.
ELEVINFLYTANDE:

Eleverna ges ibland möjlighet att välja andra texter de vill läsa, hämta texter etc. från andra medier samt att välja innehåll i olika dialoger. I samråd med läraren väljer eleverna vissa uppgifter efter behov och intresse.