Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2020-10-10 20:47 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Under det här läsåret kommer vi fortsätta att träna motoriska rörelser på olika sätt, samtala om våra upplevelser av lek, natur-och utevistelser samt fundera kring hur olika fysiska aktiviteter påverkar vår hälsa.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Träna på att genomföra olika aktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer (gå, springa, hoppa, rulla, balansera, klättra, stödja, kasta, hänga, fånga, åla, krypa) i olika terränger (ute och inne).

Orientera i vår närmiljö och  använda enkla kartor.

Allemansrätten.

Danser och rörelser till musik.

Träna på att flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser, hur olika typer av fysiska aktiviteter påverkar vår hälsa och hur vi kan förebygga skador.  


Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:

genomföra olika övningar (danser, rörelser, lekar, spel, hinderbanor) där vi tränar på att lära känna våra kroppars fysiska förmåga ute och inne.

samtala och reflektera kring våra upplevelser av lek, hälsa, natur-och utevistelser, hur vår hälsa kan påverkas av olika typer av fysiska aktiviteter och hur vi kan förebygga skador som är förknippade med fysisk aktivitet.


Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du deltar aktivt på lektioner och i samtal.

Du använder motoriska grundformer (gå, springa, hoppa, rulla, balansera, klättra, stödja, kasta, hänga, fånga, åla, krypa) i olika terränger.

Du genomför olika aktiviteter/lekar/spel inomhus och utomhus.

Du samtalar och reflekterar kring våra upplevelser av lek, hälsa, natur-och utevistelser, hur vår hälsa kan påverkas av olika typer av fysiska aktiviteter/lekar/spel och hur vi kan förebygga skador.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: