Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckartema

Skapad 2020-10-11 14:52 i Grubbeskolan Umeå
Deckartema
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under v. 36-41 kommer vi att jobba med temat deckare. Under dessa veckor kommer ni att få bekanta er med deckargenren och jobba med olika uppgifter kopplade till temat. De genrer vi kommer att titta närmare på är pusseldeckaren och polisdeckaren. I skrivandet kommer vi framförallt att fokusera på gestaltande personbeskrivning.

Innehåll

Uppgifter

 • Skrivuppgift: gestaltande personbeskrivning, polisdeckare

 • Grupparbete och muntlig redovisning, pusseldeckare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Skrivuppgift: polisdeckare, gestaltande personbeskrivning

Innehåll

E
C
A
Gestaltande beskrivningar
enkla gestaltningar enkla gestaltande beskrivningar med ett enkelt språk anpassat till uppgiften
utvecklade gestaltningar dina gestaltande beskrivningar är välformulerade och smälter in i handlingen på ett naturligt sätt
välutvecklade gestaltningar beskriver målande och stämningsskapande med gestaltande beskrivningar
Dramaturgi/röd tråd
sammanhängande handling
väl sammanhängande handling
mycket väl sammanhängande handling

Språk

E
C
A
Styckeindelning
någorlunda korrekt styckeindelning
väl fungerande styckeindelning
har en säker uppläggning
Skiljetecken och stavning
följer mestadels skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
följer mycket väl skriftspråkets former för skiljetecken och stavning
Ordval och meningsbyggnad
har ett enkelt språk som är anpassat till uppgiften
har ett varierat språk som passar innehållet väl
har ett varierat språk med säker stil, precist ordval och eleganta formuleringar
Tempus (tidsform)
blandar tempus vid enstaka tillfällen
kan använda tempus på rätt sätt
har säker tempusväxling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: